Ministrar presenterade nationell hemlöshetsstrategi på Ersta diakoni

Den nationella strategin mot hemlöshet, som socialminister Lena Hallengren och bostadsminister Johan Danielsson presenterade, handlar om att se hela individen och erbjuda bostad och stöd såväl som hälso- och sjukvård.

Lena Hallengren och Johan Danielsson

Socialminister Lena Hallengren och bostadsminister Johan Danielsson bjöd den 5 juli in till en pressträff på Ersta diakoni för att presentera ett förslag på nationell strategi mot hemlöshet. På pressträffen fick vi möjlighet att lyfta fram Ersta Möjlighets verksamhet, vårt skyddade boende för kvinnor med beroendeproblematik, och det forskningsprojekt dessa kvinnor medverkar i tillsammans med Marie Cederschiöld högskola.  

– Viktigaste medskicket från kvinnorna till beslutsfattarna är att det behövs en paketlösning, där stöd och hälso- och sjukvård ingår utöver själva bostaden, säger professor Elisabet Mattsson som ansvarar för forskningsprojektet.  

Regeringens nya förslag går i linje med detta. Förslagets avsikt är att få alla kommuner att kartlägga vilka förutsättningar en hemlös individ har, för att med mer riktade metoder kunna minska och motverka hemlösheten.

– En egen bostad sätter ramen för det liv man önskar leva. Men bara en bostad är inte svar på allt, utan det handlar om att länka samman arbetet med bostad, vård och stöd och sänka trösklarna för de hemlösa att be om den hjälpen, säger socialminister Lena Hallengren.   

Ett sätt att sänka trösklarna för att våga söka hjälp i tid är att bli lyssnad på och känna att man har ett människovärde. Det tog socialminister Lena Hallengren omedelbart fasta på, och bjöd in några av de kvinnor som tidigare fått vård och omsorg via Ersta Möjlighet men nu slussats ut i samhället under skyddad identitet. Sådana möten ser vi som väldigt fruktbara – då våra lärdomar skapar en genklang hos landets beslutsfattare.  

– Att vi får möjlighet att visa upp idéburen vård och omsorg för landets främsta beslutsfattare är såklart otroligt viktigt. Vi vill växa för att kunna hjälpa fler, säger Helena Ruhmén, kommunikations- och marknadschef.

Socialminister Lena Hallengren poängterade under mötet att hon ser det värdeskapande Ersta diakoni gör och gärna kommer på besök igen.

– Riksdagsbeslutet som träder i kraft den 1 januari är en bra språngbräda för idéburen vård och omsorg att växa, men precis som Lena Hallengren påpekar så måste vi fortsätta visa beslutsfattare värdet av idéburen sektor. Dagens möte var ett utmärkt exempel på detta, avslutar Helena Ruhmén.


Elisabet Mattsson, professor Marie Cederschiöld högskola; Helena Ruhmén, kommunikationschef Ersta diakoni; Johan Danielsson, bostadsminister; Lena Hallengren, socialminister; Ann-Sofi Wetterstrand, verksamhetschef Ersta sociala verksamheter.