Socialt stöd och omsorg kvinna går uppför trappa

"Vi har blivit det skyddsnät i samhällssprickan vi ville vara"

Ersta Möjlighet är ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik. Verksamheten bidrar varje dag till att göra kvinnors liv tryggare.

Lars Blomlid har sedan intervjun publicerades slutat som verksamhetschef på Ersta Möjlighet.

Kvinnor med beroendeproblematik som utsätts för våld har ofta ingenstans att vända sig då de flesta skyddade boenden inte tar emot personer som har ett alkohol- eller drogberoende. Att finnas för denna grupp som få i samhället fångar upp var en stark drivkraft för Ersta diakoni att starta Ersta Möjlighet.

Verksamheten, som är ett skyddat boende med högsta skyddsklass, kan nu se tillbaka på en tid som varit både framgångsrik och lärorik.
- Inför starten undrade vi om kvinnorna verkligen skulle hitta till oss, men de har kommit från dag ett. Vi har blivit det ”skyddsnät i samhällssprickan” vi ville vara. Genom varje kvinna som bott hos oss har vi fått en fördjupad förståelse som gjort oss än bättre att möta den här gruppen, berättar Lars Blomlid, verksamhetschef för Ersta Möjlighet, som erbjuder skydd för kvinnor från hela landet.

Beroendeställning till förövaren gemensam nämnare

Vad som lett fram till varje kvinnas livssituation skiljer sig åt, men de flesta har gemensamt att de är i beroendeställning till den man som utsätter henne för våld. Han står ofta för bostaden och han förser kvinnan med droger. En del kvinnor är mycket trasiga och har farit illa sedan barndomen, andra har hamnat i missbruk senare.

En inte ovanlig historia är att en kvinna haft utbildning, ett bra jobb och barn, men gått in i en dålig relation. Våldet har stegvis normaliserats, kvinnan har brutits ner allt mer och genom detta utvecklat någon form av ohälsa – ångest, kronisk smärta eller sömnproblem – och börjat ta lugnande medicin eller sömntabletter. Genom det har de, ofta i kombination med alkohol, utvecklat ett beroende som eskalerat i samklang med våldet. För andra har droger varit ett sätt att överleva.
- Vi hör berättelser som att man känt sig tvungen att ta droger för att hålla sig vaken, för att man vetat vad som väntat om de somnat, berättar Lars Blomlid.

Inför starten undrade vi om kvinnorna verkligen skulle hitta till oss, men de har kommit från dag ett. Vi har blivit det ”skyddsnät i samhällssprickan” vi ville vara.

Livssituationen blev ohållbar

Kvinnorna kommer till Ersta Möjlighet via en placering från socialtjänsten, och de kommer ofta på eget initiativ då deras livssituation blivit ohållbar.
- Beslutet har ofta föregåtts av en lång process. Ofta är kvinnorna kända av socialtjänsten sedan tidigare, vilket ger oss vetskap om hur vi bäst ska kunna hjälpa. Att de själva ber om hjälp innebär också att de är motiverade till en förändring, säger Lars Blomlid.

Något som tidigt kom upp var om kvinnorna fick ta med sig husdjur, en fråga som Lars Blomlid och kollegorna inte tänkt på inför starten av verksamheten.
- Ett husdjur kan självfallet ha en kvarhållande effekt i det den våldsamma relationen plus vara ett effektivt påverkansmedel att ta till om en kvinna vill lämna, ”om du lämnar mig så händer det här med din katt…”. Idag välkomnar vi husdjur och det har lett till att fler valt steget att komma till oss.

Brytningen med våldsverkaren kan börja

Ersta Möjlighet erbjuder i första hand ett skydd från våldet. I en trygg miljö och med erfarna medarbetare kan man stödja och motivera kvinnorna i att börja en brytning med våldsverkaren och missbruket.
- Oavsett tidigare situation ser vi att något händer när kvinnorna kommer bort ifrån våldet - då händer även något med missbruket. Om våldet tas bort ur deras liv, blir drogerna inte viktiga på samma sätt.

Visa att det finns en framtid

Lars konstaterar att det gått bra för allra de flesta kvinnor som kommit till verksamheten, även om erfarenheten från det gångna året visar att de kvinnor som haft någon form av etablering i samhället sedan tidigare har bäst förutsättningar.
- Att det gått bra innebär däremot inte att de är ”klara” när de lämnar oss. Tillsammans har vi fått kvinnorna att se att det finns en väg framåt, ett liv som inte behöver vara präglat av våld. Det kan vara i form av att erbjudas träningslägenhet, ett volontärarbete, eller en önskan om placering på ett behandlingshem eller på ett utredningshem där kvinnan kan återförenas med sitt barn, säger Lars Blomlid.

Oavsett tidigare situation ser vi att något händer när kvinnorna kommer bort ifrån våldet - då händer även något med missbruket.

Kvinnorna är nöjda med stödet de får

Socialtjänsternas medarbetare ger Ersta Möjlighets arbete höga betyg i olika mätningar, vilket är ett kvitto på att de gör rätt saker. Även betygen från kvinnorna vid utskrivning ligger i topp.
- Vårt sätt att arbeta ger resultat, kvinnorna som varit här går vidare i sina liv. Jag hör i princip varje dag ”säg till din personal hur bra de är”. Det gör mig allra gladast, att kvinnorna trivs hos oss.