Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta Fristad

Till oss kan kvinnor och barn som är utsatta för våld i en nära relation komma för att få skydd, stöd och behandling. Vi vänder oss även till kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld samt trafficking. 

Placering på Fristad sker via socialtjänsten.

 • Skyddat boende

  Vår verksamhet har funnits sedan 1970. Vi erbjuder ett akut krisboende för kvinnor och barn. Man kan bo på vårt skyddade boende i upp till sex månader. Vi tar emot kvinnor från hela landet och vi välkomnar och respekterar alla religioner. Placering på skyddat boende sker alltid i samarbete med socialtjänsten.

 • Våld mot kvinnor

  Våld mot kvinnor i nära relationer kan kan ta sig uttryck på många olika sätt - det handlar inte bara om fysiskt våld. FN:s deklaration för avskaffandet av våld mot kvinnor antogs 1993. I den står det bland annat att: "Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada... "

 • Samtalsmottagning

  OBS - Avslutad verksamhet. Vi erbjuder inte längre samtalsmottagning.

 • Det handlar om barn
  Boken Det handlar om barn

  ”Det handlar om barn” är en bok om barn och deras liv. Boken är framtagen av Ersta diakoni och samlar texter från en rad olika författare. Vill du köpa boken? Det kan du göra på plats i Ersta bokhandel.

Nyheter

Fler nyheter