Tryggheten alltid först för barn som bevittnat och utsatts för våld

Rädsla för sitt och sin mammas liv, stor ilska på eller att gå samman med förövaren… Oavsett hur barnet tacklat situationen är uppbrottet från en våldsam relation traumatiskt. En medarbetare på Ersta Fristad berättar om hur viktig tiden i det skyddade boendet är.

Hannah, som egentligen heter något annat, berättar om vilken stor förändring det är för ett barn att tas från sin hemmiljö oavsett hur det har sett ut hemma. Det är inte heller säkert att allt har varit dåligt.

- Barnen har ofta mycket blandade känslor inför förövaren och för det som har varit och de behöver få stöd i att komma tillrätta med sina känslor.

Vi pratar om att det är OK att älska pappa även om han inte får en att må bra.

- Detta är så mycket mer komplext för ett barn än en vuxen. Barnet kanske inte vill prata med mamma men de behöver en vuxen. Det kan vara bra då att träffa någon som har pratat med många barn i samma situation och kan hjälpa till att göra det som hänt förståeligt.

Olika reaktioner hos barn som får bevittna och vara med om våld

Många barn i familjer där det finns våld tar stort ansvar och tänker själva att de ska behöva lösa situationen. Dessa barn behöver få göra barnsaker när de kommer till boendet och känna att det finns andra som hjälper till med vuxensakerna. Andra går tillbaka, börjar prata bebisspråk och vill ha napp trots att de är sju år. Hannah berättar att barnet kan vara livrädd för, arg på eller i maskopi med pappan, eller allt detta samtidigt.

- Det händer att pappan har pratat illa om mamman framför barnen och kanske sagt till dem att inte lyssna på henne. Då kan det bli mycket svårt för mamman och hon känner kanske att hon inte längre är behörig att säga till sina barn. Vi lyfter det vi ser med mamman och om hon behöver hjälp i sin föräldraroll får hon det. Det är viktigt att aldrig skuldbelägga varken mamman eller barnet för en sådan sak.

Tryggheten alltid först

Oavsett letar barnet efter och vill skapa trygghet och barn uttrycker detta på olika sätt. Hannah behöver möta barnet där det är.

- Vissa barn har ett enormt behov att av att prata och börjar med det så fort de märker att det finns någon som lyssnar, berättar Hannah. För andra är det väldigt svårt och kan ta lång tid. Sen behöver jag ta mig tid och lyssna på och ta emot allt som sägs. Något som verkar vara oviktigt för en vuxen kan vara livsviktigt för ett barn. Det kan handla om allt från att favoritnallen är kvar hemma till frågor om lägenheten man hamnat i.

Det första som sker när ett barn kommer till Fristad är en så kallad sammanhangsmarkering. Då berättar personalen vart barnet har kommit och vad ett skyddat boende är.

- Vi lägger våldet i dåtid. Vi pratar också med mamman om hur viktigt det är att barnen får veta varför de har flyttat till ett skyddat boende.

Stöd som vilar på vetenskap

Det finns en rad olika metoder för att stötta barn som utsatts för och bevittnat våld i nära relation. Ersta Bräcke Sköndal högskola bedriver forskning kring stöd för dessa barn. Ersta Fristad är med i flera forskningsprojekt och alla medarbetarna är utbildade i dessa metoder.

  • Trappan är en modell för samtal med barn som har varit utsatta för eller bevittnat våld och som tar hänsyn till barnets ålder och mognad. Målet för samtalen är att barnet ska få prata om våldet de utsatts för och förstå vad som faktiskt har hänt för att i förlängningen minska risken för att barnet drabbas av PTSD eller annan psykiatrisk problematik.
  • Forskningsprojektet iRiSk har utvecklat en metod för att bedöma barnets risk att bli utsatt för våld igen och vilka skyddsfaktorer som finns i barnets nätverk. Alla som arbetar på Fristad har utbildning i dessa metoder.

Tillbaka till vardagen

Vardagen på Ersta Fristad ska vara så ”vanlig” som möjlig för barnen. De går i skolan och undervisas av ett lärarteam som kommer till boendet varje dag. Teamet har kontakt och samverkar med barnens skola. Fristad har också en verksamhet som liknar förskola för de mindre barnen.

För de kvinnor med barn som får skydd på exempelvis ett hotell eller vandrarhem finns inte denna möjlighet och risken är att barnen blir utan skola/förskola. Av säkerhetsskäl kan de inte gå till sin vanliga skola och i och med den gemensamma vårdnaden kan barnet inte placeras i en ny skola/förskola utan pappans medgivande och därmed vetskap.

Barnen blir ett verktyg

Hannah berättar att det finns våldsutövare som använder barnen för att komma åt mamman efter en separation.

- Det är tyvärr vanligt att en våldsutövande pappa inte sätter barnets bästa i fokus utan istället använder dem som ett verktyg för att på olika sätt komma åt mamman. Det gör ont i hjärtat att se å ena sidan ett barn som längtar efter sin pappa och i andra änden en pappa som har sitt fokus på att kontrollera och skada mamman. Hur förklarar man det för ett barn?

Det är många gånger en stor sorg för dessa mammor att barnen inte kan ha en fungerande relation med sin pappa, de får ofta skuldkänslor gentemot sina barn.

- Ett barns saknad efter sin pappa kan utgöra en säkerhetsrisk för en våldsutsatt mamma. Vi ser mammor som sätter sig själva i stor fara för att tillmötesgå sitt barns önskan av kontakt med pappa. Vetskapen om att pappa vill döda mamma är en alldeles för stor oro för ett litet barn att bära, det är därför svårt för ett barn att förstå varför hen inte kan träffa pappan. Vi ser också barn som inte kan lämna sin mammas sida för att de är rädda för att något ska hända när de inte är där och kan skydda henne. Så ska inget barn behöva känna!

Olika lång placering på skyddat boende

Många gånger är det ekonomi som styr när beslut tas om tiden för placeringen och de boende på Fristad kan stanna allt från en natt till ett halvår. När en mamma och hennes barn får besked om att de behöver lämna boendet går det ofta snabbt och kontakten bryts. Hannah ser hur det påverkar mammor och barn att inte ha något stadigt boende, inte veta hur länge skyddet finns kvar, inte få tid att landa.

- Jag berättar för barnet att här är du trygg, här kommer ingen att använda våld mot dig och sedan sviks barnet i detta. Det kan påverka barnets tillit för alltid och är en av de svåraste sakerna med att arbeta här.

Vi ser barnens behov men vi saknar makten att påverka vilken hjälp de får.

- Jag skulle vilja att barnperspektivet alltid gick före ekonomi och jag vet att detta är något som både de på socialtjänsten som arbetar med placeringar och vi som jobbar på de skyddade boendena önskar.

- Barn har rättigheter och jag ser att min roll är att visa dem det, att lära dem att aldrig ge upp om att kämpa för sina rättigheter. Kanske förstår och ser de inte det idag men jag sår frön som de kommer att minnas. Det är så jag måste tänka.
 

Ny lag välkomnas

Sedan den 1 juli 2021 är det straffbart att låta barn bli vittne till brott i nära relation, något som Hannah och hennes kollegor på Ersta Fristad välkomnar och ser kommer att stärka barnens rättigheter.

All form av våld är allvarligt och skadligt. Sök hjälp!

Våld kan vara så mycket mer än fysiskt, det är varje handling som kränker eller utsätter en person att göra saker mot sin vilja. All form av våld är allvarligt och skadligt och man måste ta sig själv på allvar. Hannah lister de viktigaste sakerna att tänka på för den som är utsatt för våld:

  • Du har alltid rätt till skydd och stöd om du är våldsutsatt. Det är aldrig ditt fel - ansvaret ligger alltid hos den som utövar våldet.
  • Sök alltid hjälp, hos socialtjänsten eller gå till polisen och gör det igen om ingen lyssnar!
  • Om du är utsatt för våld och har barn vet ofta barnen mycket mer än du tror. De hör, ser och känner framför allt.
  • När du pratar med dina barn, gör det i samband med att ni ska lämna och ta det väldigt basic. Det är skadligt och allvarligt att bevittna och utsättas för våld och dessutom olagligt. "Jag måste ta dig härifrån".
  • Om du är utsatt för våld och planerar att lämna, packa det nödvändigaste och ge till en väninna så att du är förberedd. Det viktigaste att få med sig är ID-handlingar som pass och det viktigaste för barnet.
  • Om det kommer en polis till platsen säger de ofta att du kommer att kunna komma tillbaka och hämta dina saker senare. Det sker väldigt sällan.