Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta LSS

Under början av 2020 startar Ersta LSS-verksamhet. Våra två första gruppboenden kommer att finnas på Erstaklippan på Södermalm samt i Vallentuna. 

 

Ersta diakoni har en ständig strävan att hjälpa fler människor i olika utsatta situationer och där vi ser att behovet av stöd är extra stort. För närvarande råder stor brist på platser inom LSS i många av Sveriges kommuner. Bara i Stockholms stad fattas över 600 lägenheter. Här hoppas vi kunna göra skillnad. Vi startar gruppboenden på Södermalm (6 planerade platser) och i Vallentuna (6 planerade platser) och vår plan är att  fortsätta expandera i Stockholmsområdet, men även i andra delar av Sverige. 

Det här är LSS

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en så kallad rättighetslagstiftning för personer som uppfyller följande krav: 

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd (= personkrets 1)
  • Personer med betydande begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom (= personkrets 2)
  • Personer med andra och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande (= personkrets 3).

Lagens intentioner är att LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet – man ska kunna leva som andra. Inom ramen för LSS finns 10 typer av insatser man kan ha rätt till. De insatser Ersta diakoni kommer fokusera på i första hand är bostad med särskild service.

Hur man får en lägenhet i ett gruppboende 

Uppfyller man lagens krav ansöker man om stöd enligt LSS hos sin kommuns LSS-handläggare. Om man beviljas gruppbostad kan man sedan välja det gruppboende man önskar (om ledig plats finns) eller så erbjuds ett boende när en plats uppstår. 

Kontakt

Vill du veta mer om Ersta LSS, kontakta Mathias Laurentz 
Telefon: 08-714 60 72
Mejl: mathias.laurentz@erstadiakoni.se

Skriv ut