Forskning

Active support – ett arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning?

Erstas gruppbostäder ingår i ett femårigt forskningsprojekt som inleddes i mars 2020. Forskningsprojektet syftar till att utveckla verksamheten och individens inflytande.

Projektet finansieras och genomförs i samarbete med Marie Cederschiöld högskola och ska öka kunskapen om hur personer med intellektuell funktionsnedsättning kan bli mer aktiva och självständiga i sitt vardagsliv genom metoden Active Support.

Metoden bygger på att varje vardagssituation kan vara en möjlighet till aktivitet som ger individen valmöjligheter, ökat inflytande och meningsfullt engagemang.

– Tillsammans med högskolan utvecklar vi nya arbets- och förhållningssätt för att personer med intellektuella funktionsnedsättningar ska kunna leva så självständigt som möjligt utefter sin förmåga. Vi utbildar kontinuerligt personal och ger handledning i Active Support på våra gruppboenden, säger Mathias Laurentz, områdeschef för Ersta LSS.