Två äldre damer spelar piano ihop

Som det borde vara

Som idéburen aktör har vi något unikt att erbjuda inom vård och omsorg. Vår värdegrund om att se hela människan genomsyrar det vi gör. Och här återinvesteras vinsten för att kunna hjälpa fler. Som det borde vara.

Vissa saker i livet tar vi för givet. Som att samhället tar hand om oss när vi blir sjuka och att vi får hjälp när vi behöver den. Men det är inte alltid självklart och många uttrycker oro i situationer de borde få känna sig trygga och sedda i. Det skyddsnät vi alla vill ha fungerar inte alltid som vi tänker oss.

Ersta diakoni vill med sina olika verksamheter och sitt sätt att vara visa och påminna om hur god vård och omsorg ser ut. I vår vision uttrycker vi en strävan om en värdig välfärd för alla.

Som Sveriges största idéburna, icke-vinstsyftande vård- och omsorgsaktör har Ersta diakoni en unik position. Vi arbetar utifrån vår värdegrund om att se hela människan, och eventuell vinst som görs återinvesteras oavkortat tillbaka in i verksamheterna. Allt för att vi ska kunna hjälpa fler, utvecklas och bli ännu bättre. Inte för vår egen skull, utan för människans.

– Det känns viktigt att synliggöra Erstas verksamheter och berätta hur vård och omsorg ser ut när den är som det borde vara. Att i dessa tider få sprida ett positivt och hoppfullt budskap känns särskilt bra, säger Helena Ruhmén, kommunikations- och marknadschef på Ersta diakoni.

Filmerna här nedan är från vår senaste varumärkeskampanj från hösten 2023.

Ersta hemtjänst

Många äldre mår bra av att bo kvar hemma så länge man vill och kan. Då finns vi för att stötta dig i dina vardagsbestyr och för att du ska känna dig trygg. Det är också viktigt att få träffa andra och ha roligt. Hos oss får du därför tillgång till gemensamma aktiviteter, där du väljer det som ger just din vardag mening.

Ersta äldreboende

Ensamhet är en av de största orsakerna till depression hos äldre. Därför gör vi allt för att skapa en meningsfull vardag med gemensamma aktiviteter. Här kan du exempelvis musicera och ta del av musikens helande kraft. Eller så väljer du något helt annat som passar just dig.

Ersta sjukhus

Människors behov av specialiserad vård och god omsorg växer. Så det gör vi också. Nu senast med ett nytt modernt sjukhus på Söders höjder. Där vetenskap och hjärta går hand i hand. Där människor känner sig trygga och sedda.

Ersta LSS

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att öka ditt inflytande och stärka
din självkänsla. Vårt mål är att du ska styra din vardag själv, i stora såväl som små frågor. Sedan 2020 deltar vi i ett unikt forskningsprojekt på Marie Cederschiöld högskola som syftar till att ge våra boende valmöjligheter, ökat inflytande och meningsfullt engagemang i sin vardag.

Mer om Ersta diakoni

Porträttbild Patrik Sandin

”Därför har vi en kulturscen"

"Kultur berikar och läker", säger Patrik Sandin, konstnärlig ledare för Ersta kulturscen - en integrerad del av våra verksamheter och erbjudande.

Porträttbild Anna Garpenbeck

"Vi tar oss tid för patienterna"

Möt Anna Garpenbeck, medarbetare på Ersta sjukhus sedan 2003, och hör henne berätta om sin arbetsvardag.

Porträttbild Emma Swanström

"Vi skapar vår vardag ihop"

Emma Swanström, områdeschef för Erstas äldreboenden, strävar efter att vi på olika sätt skapar en meningsfull vardag för de äldre.