Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Led- och muskelrelaterade besvär

Aktiv Fysioterapi Södra

Hos oss får du hjälp av fysioterapeuter med specialistkompetens fysisk aktivitet-idrottsmedicin, ortopedisk medicin/OMT, reumatologi, smärta. 


Vi behandlar:

Muskler och leder
Idrotts- och motionsskador
Överbelastningsskador
Frakturer
Före eller efter operation i skelett och leder
Graviditetsrelaterade besvär
Artros

Behandlingen kan innehålla:

Fysisk träning
Manuell behandling
Smärtlindring, akupunktur, TENS, triggerpunktsbehandling
Stötvågsbehandling
Ergonomisk rådgivning
Hjälpmedelsutprovning – TENS, rollator, kryckor, förhöjningsdynor

Grupper

Artrosskola BOA* enligt Reumatikerförbundets riktlinjer
Smärtskola enligt Reumatikerförbundets riktlinjer
Medicinsk yoga
Mindfulness
Avspänning
Bålstabilitet
Stavgång
Bassäng

Vid första besöket görs en undersökning och bedömning av vilka funktioner som är påverkade. Vi sätter gemensamt upp individuella mål och gör en rehabiliteringsplan. 

BOA*

BOA står för ”Bättre Omhändertagande av patienter med Artros”. Artrosskolan består av två lektionstillfällen som följs av en träningsperiod på sex veckor, skolan leds av en fysioterapeut. Syftet med artrosskola är att motivera personer med artros i höft och knä, att bli mer fysiskt aktiva.BOA-registret utvärderar patientrapporterat utfall efter genomgången patientskola.

Skriv ut