kapell

Stillhetens kapell

I svåra livssituationer uppstår ofta frågor om mening, vår existens och relationer.

Stillhetens kapell finns på entréplan i sjukhuset, entré Folkungagatan 125. Kapellet är öppet för alla under sjukhusets öppettider.

  • Adress: Folkungagatan 125, plan 1, (entréplan)

Ersta sjukhus samarbetar med Ersta kyrka där präster och diakoner kan erbjuda andlig vård och samtalsstöd för Erstas patienter och närstående. Hit kan alla oberoende av tro och livsåskådning vända sig. Både präst och diakon har tystnadsplikt vid själavårdssamtal men prästen har absolut tystnadsplikt för allt som sägs inom själavård och bikt och för inga journaler.

Läs mer om Ersta kyrka och hitta kontaktuppgifter här.