Sjukvårdspersonal känner på patients mage

För remittenter

Remittera till gastroenheten

Ersta sjukhus gastroenhet erbjuder bedömning och behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar samt celiaki och vissa leversjukdomar. Vi tar emot och behandlar patienter med komplicerade sjukdomstillstånd. Hos oss arbetar läkare och sjuksköterskor med specialistutbildning inom gastroenterologi samt dietist och psykolog.

Specialister på mag- tarmsjukdom

Vi som arbetar på mottagningen är erfarna specialistläkare, specialistsjuksköterskor, psykologer och dietist. Vi satsar på vidareutbildning och utveckling av vår personal. Inom vår verksamhet finns också dietist, psykolog och sjukgymnast. Vi har också ett nära samarbete med sjukhusets mag-tarmkirurger, nutritionsmottagning, röntgenavdelning och endoskopienheten som är en av de största i Norden.

Vår huvudsakliga verksamhet består av planerade mottagningsbesök, men vi har även en dagvårdsavdelning där vi kan ta emot patienter på kort varsel för bedömning och behandling. Patienter med svåra skov av inflammatorisk tarmsjukdom kan vårdas inneliggande på vår avdelning.

Prioriterade patientgrupper

Vi har ett stort remissinflöde och för att kunna utnyttja mottagningens kompetens prioriterar vi följande patientgrupper:

Patienter med fastställd eller misstänkt inflammatorisk tarmsjukdom.
Patienter med leverpåverkan i behov av specialistbedömning där slutenvård inte krävs.

Vi behandlar

På gastroenheten behandlar vi inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, såsom crohns sjukdom, ulcerös kolit, mikroskopisk kolit, leversjukdom, malabsorbtion och celiaki (glutenintolerans).
Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, (inflammatory bowel disease) är ett samlingsnamn för inflammatoriska sjukdomar i tarmen. Den ska inte förväxlas med IBS (irritable bowel syndrome), som är mindre allvarligt.

De två i särklass vanligaste formen av IBD är crohns sjukdom följt av ulcerös kolit och den mer ovanliga formen mikroskopisk kolit. Alla inflammatoriska tarmsjukdomar är automimmuna. Det innebär att vårt immunförsvar angriper den egna kroppen och ger inflammation och så småningom vävnadsskador.

IBD behandlas i första hand på gastroenheten av våra specialistläkare och gastroenterologer.

Remissinformation

För att vi ska kunna hjälpa patienter utan fördröjning så bör lämplig utredning/undersökning vara gjord enligt viss.nu.

Informera om patienten sitter i rullstol, behöver tolk och akutellt telefonnummer till patienten.

E-remiss utfärdas i TakeCare, mottagare: Ersta gastroenhet

Välkommen!