Sjukvårdspersonal känner på patients mage

För remittenter

Remittera till Gastroenheten

Ersta sjukhus Gastroenhet erbjuder bedömning och behandling av olika gastroenterologiska sjukdomar med särskild inriktning på inflammatoriska tarmsjukdomar och kroniska leversjukdomar.

Specialister på mag- tarmsjukdom

Vi som arbetar på mottagningen är erfarna specialistläkare och specialistsjuksköterskor inom gastroenterologi och hepatologi. Vi har också erfaren dietist och psykolog kopplad till enheten.

Vi har ett nära samarbete med sjukhusets övriga enheter, särskilt endoskopienheten, kirurgiska enheten och röntgenenheten.

Vår huvudsakliga verksamhet består av planerade besök, men vi har även en dagvårdsavdelning där vi kan ta emot patienter på kort varsel för bedömning och behandling. Patienter med svåra skov av inflammatorisk tarmsjukdom kan vårdas inneliggande på någon av våra avdelningar.

Prioriterade patientgrupper

Patienter med misstänkt eller fastställd inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Vi följer utredning och behandling enligt nationellt sammanhållet vårdförlopp, SVF IBD

Patienter med leverpåverkan i behov av specialistbedömning, utredning och uppföljning så som primär skleroserande kolangit (PSC), primär biliär kolangit (PBC), autoimmun hepatit (AIH), cirros av olika orsaker och hemokromatos.

Vi har ett nystartat flöde vid misstanke om MASLD (tidigare NAFLD) med möjlighet att bedöma fibrosgrad med Fibroscan och följa upp vid avancerad fibros.

Remissinformation

För att vi ska kunna hjälpa patienter utan fördröjning så bör lämplig utredning/undersökning vara gjord enligt viss.nu.

Informera om patienten sitter i rullstol, behöver tolk och aktuellt telefonnummer till patienten.

E-remiss utfärdas i TakeCare, mottagare: Ersta gastroenhet

Välkommen!