Sjukvårdspersonal förbereder inför endoskopiundersökning

För remittenter

Remittera till endoskopienheten

På endoskopienheten på Ersta sjukhus arbetar specialistläkare i gastromedicin, gastrokirurger och specialistsjuksköterskor som alla är mycket erfarna. Vi är utrustade med de mest moderna tekniska apparater som för närvarande finns i världen.

Särskild kompetens i terapeutiska endoskopier

På Endoskopienheten har vi särskild kompetens i terapeutiska endoskopier, exempelvis borttagning av polyper. Vår personal håller sig ständigt uppdaterade med senaste forskning och utveckling inom området.

Korta väntetider

Vi lägger stor vikt vid personligt bemötande och har korta väntetider.  

Blodförtunnande läkemedel - flödesschema för endoskopi/ingrepp

Lågrisk endoskopi innefattar undersökning med eller utan vävnadsprovtagning (s.k. Px).

Flödesschema för: Lågrisk - endoskopiska undersökningar och antikoagulerande behandling

Högrisk endoskopi innefattar borttagning av polyper, surveillance-koloskopi vid långvarig inflammation i tjocktarmen, Barrett-mapping i matstrupen, behandling av kärlmissbildningar samt ballongvidgning av förträngningar i magtarmkanalen.

Flödesschema för: Högrisk - endoskopiska undersökningar och antikoagulerande behandling

Om patienten remitteras för inneliggande undersökning som externremiss

Vi ber dig som vårdgivare besvara följande frågor vid extern remiss vid inneliggande laxering. OBS! Om patienten har ICD eller pacemaker ska detta nämnas i remissen. 

Frågor vid inneliggande laxering

Remissinformation

För att vi snabbt ska kunna boka in patienter för undersökning ber vi dig att säkerställa att din remiss når oss inom en vecka från remissdatum.

E-remiss utfärdas i Take Care, mottagare: Ersta endoskopienheten.

Remiss via post skickas till:
Ersta sjukhus endoskopienheten
Folkungagatan 125, plan 3 
116 30 Stockholm