Remittering till Ersta sjukhus

De allra flesta av våra avdelningar kräver remiss för att ta emot patienter. Välkommen att remittera dina patienter till oss. 

Ersta sjukhus är ett icke-vinstsyftande sjukhus som bedriver högkvalitativ och specialiserad sjukvård. Här kombinerar vi den bästa tänkbara sjukvården med ett bemötande som får varje patient att känna sig sedd.