Remittering till Ersta sjukhus

De allra flesta av våra avdelningar kräver remiss för att ta emot patienter. Välkommen att remittera dina patienter till oss.