Personal undersöker barn

För remittenter

Remittera till Lilla Erstagården

Lilla Erstagården bedriver inneliggande palliativ vård för barn och unga. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm och vi tar emot patienter från hela landet.

Vi tar emot patienter i alla palliativa skeden 

Vi arbetar utifrån Världshälsoorganisationens (WHO) definitioner av barnpalliativvård. Enligt WHO är palliativ vård ett förhållningssätt för bästa möjliga livskvalitet i samband med livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla smärta och andra plågsamma symtom.

Vi kan vårda upp till 8 patienter, i olika skeden av sin sjukdom. Ofta avser vården veckovisa perioder för patienter med vårdbehov i ett tidigare palliativt skede för exempelvis symtomkontroll, avlastning och ökad livskvalitet.

Barn kan vårdas hos oss som en övergång mellan hemsjukvård och i växelvård under längre behandlingar.

Vi tar emot patienter oavsett diagnos som behöver specialiserad palliativ vård i livets slutskede med komplex symtombild och stort omvårdnadsbehov.

Hög kompetens och stor respekt för patientens självbestämmande

Vi besitter hög medicinteknisk kompetens, vi hanterar exempelvis avancerad smärtbehandling med läkemedelspump, centrala infarter och syrgasbehandling.

I teamet runt patienten och de närstående ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, kurator, syskonstödjare, lekterapeut, diakon och präst. De flesta hos oss har specialistutbildningar. Vi lägger stor vikt vid att patienten får behålla sitt självbestämmande och sin självbild trots svår sjukdom och arbetar därför barncentrerat med barnets önskemål i fokus.

Alla patienter vårdas i rymliga enkelrum med direkt access till altan och eget badrum. Plats för familjen erbjuds alltid.

Remissinformation

För att komma till Lilla Erstagården krävs remiss.

E-remiss utfärdas i Take Care, mottagare: Lilla Erstagården

Utomlänsremisser skickas i pappersform till:
Lilla Erstagården
Box 4619
11691 Stockholm 

Telefon

Ring gärna och rådgör vid frågor om intagningskriterier och platstillgång.

Sjuksköterskeexpedition telefon: 08-714 68 30.

Vi har bemanning dygnet runt. För läkarkontakt kan sjuksköterskeexpeditionen lotsa vidare till den läkare som är i tjänst.

Välkommen med dina remisser!