Röntgenapparat redo för röntgenundersökning

för remittenter

Remittera till röntgenkliniken

Ersta sjukhus röntgenklinik är utrustad med avancerad teknik för olika bildgivande metoder. Vi erbjuder datortomografi, magnetkameraundersökning, skelettröntgen, lungröntgen, ultraljud, genomlysning, bentäthetsmätning, IMA/provokation och elastografi. Vi tar emot patienter från 15 år och uppåt.

Vi månar särskilt om ett gott bemötande och håller hög kvalitet på våra bilder och svar. Våra röntgenläkare är samtliga specialister inom Medicinsk Radiologi, varav flera är subspecialiserade och har särskilt hög kompetens inom till exempel bukradiologi och muskuloskeletal radiologi. Varje undersökning granskas av två röntgenläkare.

Du som vårdgivare kan tryggt remittera dina patienter till oss för undersökningar. 

Korta väntetider 

Vi har korta väntetider. Vi har inte drop-in, alla undersökningstyper tidbokas.

Swedac-ackrediterade

Vi är Swedac-ackrediterade. Här kan du läsa mer om vad det innebär: Swedac-ackrediterade.

Remissinformation

Informera alltid i förväg om patienten till exempel sitter i rullstol, behöver tolk och aktuellt telefonnummer till patienten.

E-remiss utfärdas i:
Take Care, mottagare: Ersta röntgenklinik
LabPortalen, mottagare: Ersta röntgenklinik

Remiss via post skickas till:
Ersta diakoni Röntgenklinik
Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Välkommen med dina remisser!


Ersta sjukhus röntgenklinik