för remittenter

Remiss till röntgenkliniken

Ersta sjukhus röntgenklinik är utrustad med avancerad teknik för olika bildgivande metoder. Vi erbjuder datortomografi, magnetkameraundersökning, skelettröntgen, lungröntgen, ultraljud, genomlysning, bentäthetsmätning, IMA/provokation, genomlysning, nervrotsblockad och elastografi. Vi är Swedac-ackrediterade.

Vi månar särskilt om ett gott bemötande och håller hög kvalitet på våra bilder och svar. Våra röntgenläkare är samtliga specialister inom Medicinsk Radiologi, varav flera är subspecialiserade, till exempel inom bukradiologi, ortopedisk radiologi och öron-näsa-hals-radiologi. Varje undersökning granskas av två röntgenläkare.

Ortopedradiologiskt centrum

Vi utför punktioner/injektioner/blockader i leder och i kotpelaren, och gör även provokationsundersökningar i datortomografi. Inom ortopedisk radiologi kan vi erbjuda datortomografi, magnetkameraundersökning, skelettröntgen och ultraljud. Vårt team består av erfarna läkare och sjuksköterskor, varav flera är subspecialiserade inom just ortopedisk radiologi. Våra läkare är Veli Söderlund, Karl Hansson, Boel Söderén, Franciszek Wilamowski och Eva Brosjö. 

Hög kompetens inom tumörortopedisk radiologi

Vi har mycket hög kompetens avseende tumörortopedisk radiologi, och tar även gärna emot granskningsremisser på undersökningar utförda av andra röntgenkliniker där de är osäkra på diagnosen. 

Du som vårdgivare kan tryggt remittera dina patienter till oss för undersökningar. 

Korta väntetider 

Vi har korta väntetider och tar emot patienter från 15 år och uppåt. Vi har drop-in på skelettröntgen, övriga undersökningstyper tidbokas.

Swedac-ackrediterade

Vi är Swedac-ackrediterade. Här kan du läsa mer om vad det innebär: Swedac-ackrediterade.

Remissinformation

Informera om patienten till exempel sitter i rullstol, behöver tolk och aktuellt telefonnummer till patienten.

E-remiss utfärdas i:
Take Care, mottagare: Ersta röntgenklinik
LabPortalen, mottagare: Ersta röntgenklinik

Remiss via post skickas till:
Ersta diakoni Röntgenklinik
Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Välkommen med dina remisser

Fia Westman, verksamhetschef Ersta sjukhus röntgenklinik