Bild från en pågående operation

För remittenter

Remittera till kirurgi- och anestesikliniken

Kirurgi- och anestesikliniken på Ersta sjukhus är specialiserad på avancerad, kirurgi inom mag- och tarmområdet och vi utför årligen cirka 4000 operationer. Vi gör också en stor mängd mindre ingrepp som exempelvis bråckoperationer och kirurgi för anala åkommor.

På kirurgi- och anestesikliniken arbetar 20 erfarna specialister i kirurgi. De flesta av våra kirurger är också aktiva forskare inom ämnet mag- och tarmkirurgi, med ett stort antal publicerade vetenskapliga artiklar.

Här finns också narkosläkare, narkos- och intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor som ansvarar för att ge narkos, lokalbedövning och smärtlindring. Vi har dessutom specialistsjuksköterskor för tarmcancer, stomi, operation och obesitas (fetma) samt kuratorer, dietister och fysioterapeuter.

Hos oss kan du vara trygg i att du får den absolut bästa vården – Ersta sjukhus hamnar år efter år i topp i nationella jämförelser.

Nöjda patienter och snabb handläggning vid allvarliga åkommor

De vanligaste diagnoserna som vi behandlar är obesitas, ljumskbråck, gallsten, tjocktarmscancer, ändtarmscancer, ljumskbråck, ärrbråck, anala åkommor, inflammatorisk tarmsjukdom samt halsbränna och sura uppstötningar.

På Ersta sjukhus finns också en stomimottagning, som i över 20 år har varit ett tryggt stöd för stomipatienter och närstående. För patienter med cancer i tarmen så har vi erkänt korta handläggningstider och framstående resultat.

Patienter med godartade besvär kan ibland behöva vänta för att få komma till vår öppenvårdsmottagning men operationstider ordnar vi i majoriteten av fallen inom vårdgarantitiden.

Alla kan välja vård på Ersta sjukhus, förutsatt att besvären eller diagnosen motsvarar den vård vi erbjuder. Prata med din läkare och säg att du vill bli remitterad till oss.

Remissinformation

För att vi ska kunna hjälpa patienter utan fördröjning så bör lämplig utredning/undersökning vara gjord enligt viss.nu

Informera om patienten sitter i rullstol, behöver tolk och akutellt telefonnummer till patienten.

E-remiss utfärdas i TakeCare, mottagare: Ersta kirurgmottagning