instrument på diabetes- och endokrinmottagningen

för remittenter

Remittera till diabetes- och endokrinologimottagningen

Välkommen att remittera dina patienter till oss på Ersta sjukhus diabetes- och endokrinmottagning. På mottagningen tjänstgör specialister i endokrinologi och diabetologi, specialistsjuksköterskor i diabetesvård, mottagningssköterskor och undersköterskor, medicinsk fotterapeut, dietist och psykolog.

Vi bedriver en tidsbokad mottagningsverksamhet. Akuta sjukdomstillstånd hänvisas till akutmottagning eller jourmottagning.

Viss.nu information om vårdnivå och remiss. Konsultera oss gärna vid osäkerhet. Telefon för remittenter: 08-714 66 03

Remissinformation

För att vi snabbt ska kunna boka in patienter för undersökning ber vi dig att säkerställa att din remiss skickas senast tre dagar från remissbeslut. Informera om patienten till exempel sitter i rullstol, behöver tolk och aktuellt telefonnummer till patienten.

E-remiss utfärdas i Take Care, mottagare: Ersta sjukhus diabetes- och endokrinologimottagning.

Remiss via post skickas till:
Ersta diakoni Diabetesmottagningen
Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Kvalitet

Ersta sjukhus diabetes och endokrinologimottagning arbetar evidensbaserat enligt internationella och nationella riktlinjer. Vi rapporterar till kvalitetsregistret NDR, Nationella Diabetesregistret, för att utvärdera och följa upp vården.

För att vi ska kunna hålla vårdgarantin och ge patienten bästa service är det viktigt att en basal utredning enligt VISS är utförd före remittering.

Välkommen med dina remisser!