För remittenter

Remissinformation Urologimottagning

Ersta Urologimottagning verkar inom vårdvalet i Stockholm och bedriver mottagningsverksamhet i Ersta sjukhus. Vi har erfarna och engagerade medarbetare som strävar efter ständig förbättring med patienten i fokus. Mottagningen ligger lättillgänglig centralt i Stockholm och har ett nära samarbete med övriga verksamheter i Ersta sjukhus.

Remissinformation

Remisser kan skickas antingen som e-remiss via Take Care eller som pappersremiss till mottagningen.

E-remiss utfärdas i Take Care, mottagare: Ersta Urologi Mott.

Remiss via post skickas till:
Urologimottagning
Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Välkommen med din remiss!