Liggande patienttransport

Information gällande ambulans och liggande patienttransporter till Ersta sjukhus.

Ambulans och liggande patienttransport

Liggande patienttransporter till och från Ersta sjukhus görs via ambulansinfart (godsmottagning), adress: Erstagatan 8.

Gäller följande transporter:

  • Ambulans
  • IVA-ambulans
  • Sjuktransport
  • Transport av avlidna

Instruktioner

  • Vid ankomst av transport till Ersta sjukhus ambulansinfart, använd porttelefon och kontakta berörd verksamhet.
  • Berörd verksamhet kontrollerar och validerar transporten via kameran på porttelefonen och öppnar därefter porten.
  • Personal från berörd verksamhet möter, vid behov, upp transport vid ambulansinfart och följer transporten till avdelning.

Om insläpp görs direkt av godsmottagningens personal, kontaktar personalen berörd verksamhet och informerar om ankomst.