patient får sitt knä tejpat av fysioterapeut

För remittenter

Remittera till Aktiv Fysioterapi Södra

Vi ingår i vårdval för specialiserad fysioterapi med Region Stockholm (RS). Mottagningen har ca 16 000 besök/år.

Aktiv Fysioterapi Södra (Farsta Larsboda)

Leg. fysioterapeuter, specialister inom fysisk aktivitet & idrottsmedicin, ortopedi, OMT, neurologi och reumatologi.

Aktiv Fysioterapi Ersta (Södermalm)

Leg. fysioterapeuter, specialister inom fysisk aktivitet & idrottsmedicin, hjärt- och kärlsjukdomar, mental hälsa (sömn, stress, utmattning) och reumatologi.

Vi tar emot patienter i alla åldrar med avgränsade besvär i behov av insatser som kräver specialistfysioterapeut:

 • Besvär relaterade till sömn, stress, utmattning
 • Akuta skador tex. ligament och muskelskador
 • Överbelastningsskador i leder och muskler
 • Pre- och postop rehab, ligament, leder och muskler
 • Reumatiska sjukdomar
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Konsultationer och bedömning av skador och besvär från    ex. PV-rehab
 • Neurologi stroke, MS, kristallyrsel BPPV, migrän med mera.

Målgruppen omfattar ej följande:

 • Multisjuka som kan komma att ha behov av större vårdinsatser såsom team, bostadsanpassning, hjälpmedel eller vård i hemmet.
 • Arbetsförmågebedömning, TIPPA
 • Långtidssjuka som behöver kontinuerlig rehab där specialist bedömt att de kan gå i primärvård.
 • Individer som av kommunen beviljats särskilt boende

Patienter i behov av långvarig kontinuerlig träning/friskvård rekommenderas FaR (fysisk aktivitet på recept).

Remissinformation

E-remiss utfärdas i Take Care, mottagare: Aktiv Fysioterapi Södra eller Aktiv Fysioterapi Ersta för rehabilitering efter operation vill vi ha remiss, i övrigt inget krav på remiss.

Patient kan själv kontakta oss via 1177 vårdguidens e-tjänster
eller via tele 08-714 68 00 lämna ett meddelande, vi ringer upp under dagen efter.

Kvalitet

Aktiv Fysioterapi, Ersta sjukhus arbetar evidensbaserat enligt internationella och nationella riktlinjer. Vården som erbjuds hos oss ställer patienten i centrum. Vi efterfrågar alltid patientens förväntningar inför och delaktighet under rehabiliteringsperioden.

Handledning av fysioterapistudenter sker kontinuerligt i samarbete med Karolinska institutet.

Välkommen med dina remisser!
Carina Andreasson verksamhetschef.