För remittenter

Remiss Aktiv Fysioterapi Södra

Vi ingår i vårdval för specialiserad fysioterapi med Region Stockholm (RS). Mottagningen har ca 16 000 besök/år.

Här finns fysioterapeuter med specialistkompetens inom olika områden:

  • Neurologi - vid godartad lägesyrsel/kristallsjuka BPPV nybesök inom 5 dagar
  • Fysisk aktivitet och idrottsmedicin
  • Reumatologi 
  • OMT
  • Övrig kompetens, bland annat OMI och MDT/McKenzie.

Vid första besöket görs en undersökning och bedömning av vilka funktioner som är påverkade. Vi sätter därefter gemensamt upp individuella mål och gör en rehabiliteringsplan.

Vi har ett välutrustat gym och handikappanpassade lokaler.

Vi erbjuder även träning i: Medicinsk yoga, balansgrupp, bassängträning i varmvattenbassäng (i Svedmyra), artrosskola (BOA), smärtskola, cirkelträning m.m.

Vi har korta väntetider vid akuta besvär

Remissinformation

E-remiss utfärdas i Take Care, mottagare: Aktiv Fysioterapi Södra (vi har inget remisstvång men tar gärna emot er frågeställning).

Remiss via post skickas till:
Aktiv Fysioterapi Södra
Mårbackagatan 31
123 43 Farsta

Det finns lediga tider för nybesök på 1177 vårdguidens e-tjänster.

Om patienten själv vill kontakta oss så går det bra, vi tar emot från hela Sverige.

Tele 08-714 64 38 kl. 10.30-11.00 (övrig tid telefonsvarare)

Kvalitet

Aktiv Fysioterapi Södra, Ersta sjukhus arbetar evidensbaserat enligt internationella och nationella riktlinjer. Vi använder kvalitetsdokument JAAMIS för måluppfyllelse av rehabiliteringen. Vården som erbjuds hos oss ställer patienten i centrum. Vi efterfrågar alltid patientens förväntningar inför och delaktighet under rehabiliteringsperioden.

Handledning av fysioterapistudenter sker kontinuerligt i samarbete med Karolinska institutet.

Välkommen med dina remisser!
Lena Orbert Jonsson verksamhetschef.