För remittenter

Remiss Aktiv Fysioterapi Södra

Vi ingår i vårdval för specialiserad fysioterapi med Region Stockholm (RS). Mottagningen har ca 16 000 besök/år.

Aktiv Fysioterapi Södra (Farsta Larsboda)

Leg. fysioterapeuter, specialister inom fysisk aktivitet & idrottsmedicin, ortopedi, OMT, neurologi och reumatologi.

 

Aktiv Fysioterapi Ersta (Södermalm)

Leg. fysioterapeuter, specialister inom fysisk aktivitet & idrottsmedicin, hjärt- och kärlsjukdomar, mental hälsa (sömn, stress, utmattning) och reumatologi.

 

Vi tar emot patienter i alla åldrar med avgränsade besvär i behov av insatser som kräver specialistfysioterapeut:

 • Besvär relaterade till sömn, stress, utmattning
 • Akuta skador tex. ligament och muskelskador
 • Överbelastningsskador i leder och muskler
 • Pre- och postop rehab, ligament, leder och muskler
 • Reumatiska sjukdomar
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Konsultationer och bedömning av skador och besvär från    ex. PV-rehab
 • Neurologi stroke, MS, kristallyrsel BPPV, migrän…
 •  

Målgruppen omfattar ej följande:

 • Multisjuka som kan komma att ha behov av större vårdinsatser såsom team, bostadsanpassning, hjälpmedel eller vård i hemmet.
 • Arbetsförmågebedömning, TIPPA
 • Långtidssjuka som behöver kontinuerlig rehab där specialist bedömt att de kan gå i primärvård.
 • Individer som av kommunen beviljats särskilt boende

Patienter i behov av långvarig kontinuerlig träning/friskvård rekommenderas FaR (fysisk aktivitet på recept).

 

Remissinformation

E-remiss utfärdas i Take Care, mottagare: Aktiv Fysioterapi Södra eller Aktiv Fysioterapi Ersta för rehabilitering efter operation vill vi ha remiss, i övrigt inget krav på remiss.

 

 

Patient kan själv kontakta oss via 1177 vårdguidens e-tjänster

eller via tele 08-714 68 00 lämna ett meddelande, vi ringer upp under dagen

 

Kvalitet

Aktiv Fysioterapi, Ersta sjukhus arbetar evidensbaserat enligt internationella och nationella riktlinjer. Vården som erbjuds hos oss ställer patienten i centrum. Vi efterfrågar alltid patientens förväntningar inför och delaktighet under rehabiliteringsperioden.

Handledning av fysioterapistudenter sker kontinuerligt i samarbete med Karolinska institutet.

Välkommen med dina remisser!
Carina Andreasson verksamhetschef.