kassa och entrèhall

Så söker du vård på Ersta sjukhus

För att bli patient på Ersta sjukhus behövs i de flesta fall en remiss från en annan vårdgivare. Läs mer om hur du går tillväga.

Remiss

Om du söker specialistvård hos oss behövs en remiss från din vårdcentral, eller behandlande läkare. Våra olika kliniker har olika behov av underlag för en remiss.Här hittar du alla våra avdelningar och mottagningar på Ersta sjukhus med mer information om hur du blir patient: Alla avdelningar och mottagningar på Ersta sjukhus >>.

Är du remittent hittar du mer information här. 

Egenremiss

Du har möjlighet att skicka en egenremiss, även kallad egen vårdbegäran, till Ersta sjukhus. Du skickar den till den mottagning du vill söka vård på. Den bedöms på samma sätt som remiss från en läkare.

Du kan skicka in blankett för egenremiss via post. Det går inte att mejla en egenremiss, då mejl inte uppfyller sekretesskrav.

Blankett för egenremiss >>

Vid frågor om egenremiss kontakta den klinik det gäller eller vår patientvägledare.

Vård för dig som bor utanför Region Stockholm

På Ersta sjukhus vårdar vi även patienter ifrån andra regioner. Det vanligaste är att din läkare i din hemregion skickar en remiss till oss. Remissen innehåller information om vad du har för symtom och vad du behöver få för vård.

Läs mer här >>

Second opinion

Du har rätt till en ny medicinsk bedömning (sk.second opinion), inom eller utanför den egna regionen, vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada.

Prata med din läkare på den mottagning där du fick din första bedömning. Den läkare som är medicinskt ansvarig för dig är skyldig att hitta en annan mottagning där du kan få en ny bedömning. Du kan också själv ha förslag på en annan läkare eller mottagning där den nya bedömningen kan göras.

När du ska få en ny medicinsk bedömning skickar läkaren en remiss till en annan läkare. Läkaren kan finnas på en mottagning i den region där du är folkbokförd eller i en annan region.

Lista dig hos Ersta vårdcentral

Du väljer din vårdcentral genom att lista dig hos Ersta vårdcentral. Det kan du göra enkelt via 1177.se eller genom att fylla i blankett och lämna in den i kassan hos oss.

Lista dig på Ersta vårdcentral

Boka besök

När du ska få vård på Ersta sjukhus får du ofta en kallelse men det går också att boka tider genom e-tjänsten Alltid öppet, beroende på vilken mottagning du ska besöka. 

Patientavgifter

Kallelse

I din kallelse från Ersta sjukhus får du ofta ytterligare information inför ditt besök som kan gälla kostråd eller medicinering. Om du har frågor vänder du dig direkt till den klinik som kallat dig.

Avboka besök

Om du behöver avboka din tid, ber vi dig göra det minst 24 timmar före utsatt tid, men gärna tidigare så att vi kan kalla en annan patient i behov av vård. För en operation i slutenvården gäller 72 timmar före utsatt tid. Om du uteblir från ditt inbokade besök eller avbokar för sent debiteras du en avgift på 400 kronor.

Patientjournal

När du besöker oss registreras uppgifter om dig i en journal. Som patient har du rätt att läsa din egen journal. Läs mer här