För remittenter

Remittera till geriatrisk inneliggande vård

Ersta sjukhus erbjuder geriatrisk slutenvård med direktintag. Hos oss vårdas multisjuka patienter, ofta med komplexa hälsotillstånd som en följd av åldrandet, och som gagnas av det geriatriska teamets insatser.

Vi har intag från ambulans, akutmottagning, närakut, vårdcentral, vård- och omsorgsboende eller vårdavdelning på akutsjukhus. Om ni har en patient som kan vara aktuell för direktinläggning hos oss, konsultera då vår bakjour. Telefonen är bemannad dygnet runt. 

Telefon bakjour för konsultation: 08-7146817

Vid mindre brådskande övertag där patienten först behöver vård inom dag/dagar kan ni istället skicka en remiss utan föregående telefonsamtal. 

Remissinformation

E-remiss utfärdas i Take Care, mottagare: Ersta Geriatrik Intag.

Remiss via post skickas till:
Geriatriska kliniken
Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Tillgängliga vårdplatser

Vi använder Belport, beläggningsportal där vi regelbundet uppdaterar antalet tillgängliga vårdplatser: Beläggningsportal för sjukvården (Länk)

Välkommen med din remiss!