Person i en säng klappar svart och vit hund

För remittenter

Remittera till palliativ vårdavdelning, SPSV

Ersta palliativa klinik bedriver Specialiserad Palliativ Slutenvård (SPSV) på uppdrag av Region Stockholm. Vi tar emot patienter från hela Stockholms län.

Vi tar emot patienter i livets slutskede

Vi kan vårda upp till 20 patienter, de flesta i sent palliativt skede. Även korta vårdperioder av patienter med vårdbehov i ett tidigare palliativt skede kan vårdas hos oss i väntan på hemsjukvård eller kommunalt boende. Vi tar emot patienter oavsett diagnos som behöver specialiserad palliativ vård i livets slutskede med komplex symtombild och stort omvårdnadsbehov.

Hög kompetens och stor respekt för patientens självbestämmande

Vi besitter hög medicinskteknisk kompetens, vi hanterar exempelvis avancerad smärtbehandling med läkemedelspump, centrala infarter, tracheotomerad patient, syrgasbehandling. 

I teamet runt patienten och de närstående ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, präst och kurator. Vi lägger stor vikt vid att patienten får behålla sitt självbestämmande och sin självbild trots svår sjukdom.

Alla patienter vårdas i enkelrum med rymliga badrum. Närstående har möjlighet att sova över inne på de flesta patientrum.

Remissinformation

För att komma till Ersta palliativa vårdavdelning krävs remiss.

E-remiss utfärdas i Take Care, mottagare: Ersta SPSV, Ersta Sjukhus

Telefon

Ring gärna vid frågor gällande platstillgänglighet och intagningskriterier.

Koordinator: telefon 08-714 66 01, måndag – fredag klockan 07.00-15.30.

Övrig tid 08-714 66 05 (avdelningens nummer).

Välkommen med dina remisser!