Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Endokrinologiska tillstånd

Binjuresjukdom/Addisons sjukdom

Den vanligaste orsaken till binjureutredning är utredning av binjureincidentalom, det vill säga att man vid en röntgenundersökning av bukorgan råkat påvisa en förstoring av ena eller båda binjurarna. Man får då genomgå en blodprovstagning för att säkerställa att hormonproduktionen från binjurarna är normal. Binjurarna producerar blodtrycks- och saltbalansreglerande hormoner, stresshormoner och könshormoner. Ibland kompletteras utredningen med ytterligare röntgenundersökningar och provtagningar upp till två år efter den första utredningen. Många gånger kan man avsluta uppföljningen tidigare. Om en avvikande hormonproduktion påvisas eller om binjuren är särskilt stor eller avvikande i sin form kan man behöva operera bort binjuren. Detta beslutas i samråd med endokrinologisk kirurgspecialist och röntgenspecialister på landstingsgemensamma behandlingskonferenser. 

Vid misstanke på brist på hormoner som produceras i binjurarna kan diagnos fastställas genom blodprovstagning, ibland kompletterad med ACTH-test eller Synachtentest, ett ”arbetsprov” för binjurens förmåga att producera kortisol.

Kortisol- och aldosteronbrist som uppstår till följd av autoantikroppar kallas Addisons sjukdom. Symtom vid Addisons sjukdom är trötthet, vikttapp, magbesvär och lös avföring, muskelvärk och stelhet, som oftast är värst på morgonen. I samband med annan sjukdom eller stress kan kortisolbristen bli uttalad och livsfarlig med blodtrycksfall och saltbalansrubbningar som kräver akut omhändertagande för omedelbar kortisontillförsel och dropp. Sjukdomen är ovanlig, men på grund av sin allvarlighetsgrad viktig att diagnostisera. Patienter med fastställd sjukdom behöver livslång behandling med kortisontabletter samt tabletter som ersätter aldosteron, det saltbalans och blodtrycksreglerande hormonet. Vid feber eller akuta sjukdomstillstånd ska ersättningsdoserna ökas. Vid kräkningar eller misstanke om att man inte fått i sig tablettkortisonet måste akut sjukvård sökas, läs mer på www.beta.endokrinologforeningen.se/patientinfo 

Rubbningar i kalkbalansen

Utredning av högt respektive lågt blodcalcium för diagnostik av bisköldkörtlarnas funktion görs med stöd av sjukhistoria och blod och urinprovstagning. Vid överskott på bisköldkörtelhormon görs ofta en bedömning på endokrinkirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Ibland kompletteras utredningen med bentäthetsmätning.

Hypofysens sjukdomar

På Ersta sjukhus diabetes- och endokrinologimottagning genomför vi inledande utredning av hypofysens sjukdomar med överproduktion och brist på hormon. Överproduktion av hormonet prolaktin är den vanligaste rubbningen och kan ge upphov till huvudvärk, mensrubbning hos kvinnor, ändrad lust och sexuell förmåga hos båda könen samt mjölksekretion från brösten. Den kan bero på en godartad tumör i hypofysen, ett prolaktinom, som oftast behandlas med tabletter. Ibland finner man att överproduktionen är orsakad av annan pågående medicinering som då kan behöva justeras. 

Skriv ut