rehabilitering och fysioterapi

Behandling av led- och muskelrelaterade besvär

Hos oss får du hjälp av fysioterapeuter med specialistkompetens fysisk aktivitet-idrottsmedicin, ortopedisk medicin/OMT, reumatologi, smärta. Vid första besöket görs en undersökning och bedömning av vilka funktioner som är påverkade. Vi sätter gemensamt upp individuella mål och gör en rehabiliteringsplan. 

Vi behandlar

 • Muskler och leder
 • Idrotts- och motionsskador
 • Överbelastningsskador
 • Frakturer
 • Före eller efter operation i skelett och leder
 • Graviditetsrelaterade besvär
 • Artros

Behandlingen kan innehålla

 • Fysisk träning
 • Manuell behandling
 • Smärtlindring, akupunktur, TENS, triggerpunktsbehandling
 • Stötvågsbehandling
 • Stabiliserande tejpning
 • Ergonomisk rådgivning
 • Utprovning av Tens

Grupper

 • Artrosskola BOA* enligt Reumatikerförbundets riktlinjer
 • Medicinsk yoga
 • Basal kroppskännedom
 • Fysisk träning i grupp med individuellt anpassat program
 • Hållning och bålkontroll
 • Bassäng

BOA*

BOA står för ”Bättre Omhändertagande av patienter med Artros”. Artrosskolan består av 2-3 lektionstillfällen som följs av en träningsperiod på sex veckor, skolan leds av en fysioterapeut. Syftet med artrosskola är att motivera personer med artros i höft och knä, att bli mer fysiskt aktiva. BOA-registret utvärderar patientrapporterat utfall efter genomgången patientskola.