Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Öppen verksamhet

Välkommen till Café Minnesvärt

Erstaberget

Café Minnesvärt är en mötesplats för alla som har eller berörs av Alzheimer eller annan kognitiv svikt. Genom att arrangera Café Minnesvärt önskar vi bryta social isolering och bidra till ökad kunskap för att göra livet lättare för både dig som har drabbats av kognitiv sjukdom och för dina anhöriga/närstående. Även du som i ditt arbete möter personer med Alzheimer eller annan kognitiv svikt är välkommen att ta del av våra föreläsningar.

Observera - så länge Corona-pandemin pågår tar Café Minnesvärt paus. När nya datum planeras kommer du att kunna läsa det här.

 

Kontakt: Silviasyster Carina Parmenfälth, Öppna mötesplatser Ersta diakoni
alzheimer@erstadiakoni.se, telefonnummer 08-714 64 05.

I samarbete med  AlzeimerSverige.

| Fler

Kontakt

Café Minnesvärt och Erstagruppen
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ öppna verksamheter