Anhörigstöd

När någon i ens närhet drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning förändras livet också för den som är anhörig. Därför erbjuder vi på Ersta stöd till anhöriga.

Många anhöriga önskar stöd och någon att tala med om sin situation eller möjlighet att få komma iväg och göra något för egen del.

Vi ser ett stort behov och efterfrågan på anhörigstöd. Till anhöriga till någon som är äldre, har en kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning erbjuder vi enskilda samtal, anhöriggrupper samt information, utbildning, aktiviteter och rekreationsvistelser.

Vårt anhörigstöd

  • Enskilt samtal. Vi kan ge stöd och vägledning i att hantera vardagen och information om våra egna anhöriggrupper och andra anhörigföreningar, vård- och biståndsinsatser.
  • Anhöriggrupper. Vi startar kontinuerligt anhöriggrupper, som är ett sätt att träffa andra i liknande livssituation, dela erfarenheter och få råd av stöd av personer som vet hur det är att ha en närstående som är drabbad av sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi kan erbjuda grupper både på dagtid och på kvällstid. Det blir ofta en fin gemenskap i gruppen och många fortsätter att träffas.
  • Rekreationsvistelser. Vi erbjuder kontinuerligt rekreationsvistelser för anhöriga på vårt sommarhus Betania och Ersta konferens och hotell. Det är en 24h-vistelse där du som anhörig ges möjlighet att träffa andra i samma situation, avkoppling, samtal, promenader eller andra aktiviteter.

För anhöriga till någon med Alzheimer eller annan kognitiv sjukdom

  • Café Minnesvärt vill bidra till ökad kunskap och förståelse om kognitiva sjukdomar. Caféet är för alla som själv har eller berörs av Alzheimer eller annan kognitiv sjukdom och hålls en kväll i månaden. De inleds med en föreläsning och fika och avslutas ibland med musik.

Här kan du läsa mer om och se aktuellt program för Café Minnesvärt.

  • Erstagruppen är en mötesplats för personer som nyligen drabbats av kognitiv sjukdom och som vill träffa andra i liknande situation. Du som anhörig är välkommen att besöka oss. 

För att få veta mer om Erstagruppen - klicka här för mer information.

För dig med en anhörig på något av Erstas äldreboenden, dagverksamhet, hemtjänst eller LSS-boenden

Inom alla våra verksamheter är det viktigt att du som anhörig integreras i omsorgen. Du ska känna dig delaktig i din närståendes vardag och att du har möjlighet att påverka. Anhöriga är alltid välkomna att delta i aktiviteter, utflykter och underhållning. Det ordnas även informationsträffar om anhörigstöd och möjlighet att delta i anhöriggrupper erbjuds alla anhöriga. Vänd dig till verksamhetschefen eller personalen i verksamheten så berättar de mer.

När någon i ens närhet drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning förändras livet också för den som är anhörig.

Kontakta oss

För mer information, hör av dig till ansvarig för Erstas anhörigstöd

Pia Nilsson 

Telefon: 08-7146096

E-post

Välkommen till Erstas anhörigstöd