Anhörigstöd

När någon i ens närhet drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning förändras livet också för den som är anhörig. Därför erbjuder vi på Ersta stöd till anhöriga.

Många anhöriga önskar stöd och någon att tala med om sin situation eller möjlighet att få komma iväg och göra något för egen del.

Vi ser ett stort behov och efterfrågan på anhörigstöd. Till anhöriga till någon som är äldre, har en kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom erbjuder vi enskilda samtal, anhöriggrupper samt information, utbildning, aktiviteter och rekreationsvistelser.

Vårt anhörigstöd

  • Enskilt samtal. Vi kan ge stöd och vägledning i att hantera vardagen och information om våra egna anhöriggrupper och andra anhörigföreningar, vård- och biståndsinsatser.
  • Anhöriggrupper. Vi startar kontinuerligt anhöriggrupper, som är ett sätt att träffa andra i liknande livssituation, dela erfarenheter och få råd av stöd av personer som vet hur det är att ha en närstående som är drabbad av sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi kan erbjuda grupper både på dagtid och på kvällstid. Det blir ofta en fin gemenskap i gruppen och många fortsätter att träffas.
  • Rekreationsvistelser. Vi erbjuder kontinuerligt rekreationsvistelser för anhöriga på vårt sommarhus Betania och Ersta konferens och hotell. Det är en 24h-vistelse där du som anhörig ges möjlighet att träffa andra i samma situation, avkoppling, samtal, promenader eller andra aktiviteter.


NY: Grupp för åldrande föräldrar till personer med psykisk sjukdom >>

För anhöriga till någon med Alzheimer eller annan kognitiv sjukdom

  • Café Minnesvärt sprider kunskap om Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar genom föredrag i samarbete med Alzheimer Sverige. Föredragen är kostnadsfria och hålls på Erstaklippan i Stockholm, samt i Sundsvall. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås före föredragets start och avslutar ibland med musikunderhållning.

Här kan du läsa mer om och se aktuellt program för Café Minnesvärt.

  • Erstagruppen är en mötesplats för dig som nyligen drabbats av kognitiv sjukdom och som vill träffa andra i liknande situation. Första gången du deltar får du gärna ta med en anhörig och "prova-på".

För att få veta mer om Erstagruppen - klicka här.

För dig med en anhörig på något av Erstas äldreboenden, dagverksamhet, hemtjänst eller LSS-boenden

Inom alla våra verksamheter är det viktigt att du som anhörig integreras i omsorgen. Du ska känna dig delaktig i din närståendes vardag och att du har möjlighet att påverka. Anhöriga är alltid välkomna att delta i aktiviteter, utflykter och underhållning. Det ordnas även informationsträffar om anhörigstöd och möjlighet att delta i anhöriggrupper erbjuds alla anhöriga. Vänd dig till verksamhetschefen eller personalen i verksamheten så berättar de mer.

När någon i ens närhet drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning förändras livet också för den som är anhörig.

Kontakta oss

För mer information, hör av dig till ansvarig för Erstas anhörigstöd

Pia Nilsson 

Telefon: 08-714 60 96

Skicka e-post

Välkommen till Erstas anhörigstöd