Två solhattar på ett bord

Erstagruppen

Erstagruppen är en träffpunkt för dig i tidigt stadium av alzheimer eller annan kognitiv sjukdom. Här erbjuder vi givande samvaro med andra i samma situation.

Vad gör vi?

I Erstagruppen skapar vi tillsammans en trygg och stöttande miljö i små grupper. Vi umgås, diskuterar och delar erfarenheter, gråt och skratt. Vi tar även del av nya forskningsrön och samtalar om existentiella frågor.

Vad kostar det?

Att delta i Erstagruppen är kostnadsfritt. Verksamheten är bidragsfinansierad.
Behovet av samtalsgrupper är dock stort och vi har oftast kö. Hör gärna av dig för information om aktuellt läge.

Tips vid kö: Kontakta din hemkommun för att höra vilket stöd de erbjuder.

När träffas vi?

Som deltagare väljer du mellan dessa mötestider:

  • Måndagar: 10.00-12.00 och 13.00-16.00 
  • Onsdagar:  10.00-12.00 och 13.00-16.00

Önskar du en plats i Erstagruppen?

För mer information och anmälan, kontakta Christina Davisson:
Telefon: 08-714 64 05 eller
E-post: christina.davisson@erstadiakoni.se

Kontakta oss

För mer information och/eller föranmälan, skicka e-post eller ring.

Adress: 
Erstagruppen: Erstagatan 1C (vid Ersta kyrka).

 

Verksamhetsansvarig
Christina Davisson
Telefon: 08-714 64 05                                                                                E-post: christina.davisson@erstadiakoni.se

 

Välkommen till Erstagruppen