Ersta hemtjänst

Ersta hemtjänst Södermalm - Klippan

Vi på Ersta hemtjänst vill gärna hjälpa dig i din vardag. Genom hemtjänsten får du det stöd och den omsorg du behöver för att kunna fortsätta att bo kvar hemma.

Våra medarbetare har erfarenhet av äldreomsorg och är utbildade för att kunna ge dig, utifrån ditt biståndsbeslut från kommunen, den hjälp du behöver. Du som bor inom stadsdelsområdet Södermalm i Stockholm (dock ej Gröndal) kan välja Ersta hemtjänst. Ersta har två hemtjänstverksamheter på Södermalm – Ersta hemtjänst Södermalm Klippan samt Ersta hemtjänst Södermalm Rosenlund.

Ersta hemtjänst Södermalm Klippan erbjuder hemtjänst till dig som bor områdena öster om Götgatan - bland annat Ersta, Sofia, Katarina, Hammarby sjöstad samt Gamla stan och Henriksdal.

För övriga områden på Södermalm ansvarar Ersta hemtjänst Södermalm Rosenlund – du hittar mer information om dem här.

en man från hemtjänsten pratar glatt med en äldre personSå arbetar vi

När du väljer Ersta hemtjänst får du en kontaktperson som ansvarar för det mesta som rör dig. Din kontaktperson finns till hands för att se till att ditt hem och din vardag blir som du vill ha den. Tillsammans skapar vi en genomförandeplan som ligger till grund för hur och när hjälpen ska utföras.

Upplevelsen av kontinuitet, närhet och trygghet är viktig och vi försöker i möjligaste mån begränsa antalet personer som deltar i din omvårdnad.

Vi erbjuder

 • Egen natt- och larmpatrull. Det innebär att du kan känna dig trygg med att det är våra medarbetare som besvarar dina larm dygnet runt samt besöker dig som har nattinsatser.
 • Hemleverans av matlådor. För dig med biståndsbeslut för detta kan vi erbjuda hemleverans av färdiglagade matlådor.
  Läs mer om matleveranser här >>
 • Kundaktiviteter. Vi bjuder regelbundet in till olika aktiviteter för dig som är kund, exempel på aktiviteter är fikaträffar i samband med olika högtider. Våra aktiviteter är välbesökta och uppskattade. Många får nya bekantskaper.
 • Aktiviteter i Ersta kyrka. Alla kunder har möjlighet att delta i Ersta kyrkas aktiviteter med gudstjänster och ett fint musikprogram, bland annat kostnadsfria lunchkonserter. Kyrkan erbjuder också stödjande samtal för den som önskar.
  Läs mer om Ersta kyrka här >>
 • Stöd till dina anhöriga. Ersta erbjuder enskilda samtal, anhöriggrupper samt information, utbildning, aktiviteter och rekreationsvistelser.
  Läs mer om Erstas anhörigstöd >>

För att kunna få hemtjänst behöver du ett biståndsbeslut från din kommun. För dig som bor i Stockholms stad kan Äldre direkt ge mer information kring processen – 08-80 65 65. Du kan också läsa mer om hur det går till att få hemtjänst här. 

Välkommen som kund hos oss!

Kan jag få hjälp med matlagning av er?

Vi hjälper till med tillagning av enklare maträtter om det finns i ditt biståndsbeslut – kontakta din biståndshandläggare ...

Läs hela svaret

Ersta vilar på kristen grund, måste jag vara kristen för att få hemtjänst genom er?

Nej, vi finns för alla, helt oberoende av religiös tro och livsåskådning. Vi erbjuder dock exempelvis samtal med präst eller diakon för de kunder som önskar.

Läs hela svaret

Kan jag få ett trygghetslarm via er?

Om du har ett biståndsbeslut för trygghetslarm så utför vi larminsatser.

Jag har redan hemtjänst och vill byta till er, hur fungerar det?

Vad roligt! Kontakta din biståndhandsläggare hos kommunen så hjälper de till med bytet.

Mer om oss

Vi stöttar även dig som anhörig

När någon i ens närhet dabbas av sjukdom förändras livet också för den som är anhörig. Därför erbjuder vi på Ersta stöd till anhöriga.

Idéburna med lång historia - det här är Ersta diakoni

Ersta diakoni är en idéburen vård- och omsorgsaktör där allt överskott återinvesteras i våra verksamheter. Läs mer om oss och vår värdegrund här.

Coronapandemin - viktig information om vår äldreomsorg

Här kan du ta del av information kring hur Ersta äldreomsorg hanterar coronapandemin.

Kontakta Ersta hemtjänst Södermalm Klippan

Vi erbjuder hemtjänst i områdena öster om Götgatan - bland annat Ersta, Sofia, Katarina, Hammarby sjöstad samt Gamla stan och Henriksdal.

För övriga områden på Södermalm kontakta Ersta hemtjänst Södermalm Rosenlund

 

Gruppchef Klippan
Yvonne Olsson
Telefon: 08-714 60 79

Gruppchef Klippan Syd
Nina Holm
Telefon 08-714 60 14

Telefon Erstagatan kväll och helg: 08-714 60 14 

Verksamhetschef
Karolina Wolpiuk
Telefon: 08-714 60 24

Adress: Erstagatan 3 G, 116 28 Stockholm

Fax: 010-451 60 98

Välkommen till Ersta hemtjänst! sodermalmhemtjanst@erstadiakoni.se