Ersta hemtjänst

Så här går det till att få ett biståndsbeslut

För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från din kommun eller stadsdel.

Kommunens biståndshandläggare utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med, därefter har du som bor i kommuner med kundval möjlighet att välja Ersta hemtjänst.

Biståndshandläggaren meddelar oss ditt val och därefter kontaktar vi dig. Du får en kontaktperson hos oss och tillsammans planerar ni när och hur du ska få hjälp.

Din avgift är baserad på din ekonomiska situation och oberoende av vilken hemtjänst du har. Din biståndshandläggare kan ge dig mer information kring avgifter.