Café Minnesvärt

Café Minnesvärt är en mötesplats för alla som har eller berörs av Alzheimer eller annan kognitiv svikt.

I samarbete med Alzheimer Sverige arrangerar Ersta diakoni föredrag för att sprida kunskap om demenssjukdomar.

Föredragen hålls på Café Minnesvärt på Erstaklippan i Stockholm. Café Minnesvärt är en mötesplats för alla som berörs av demenssjukdomar, till exempel anhöriga, vård- och omsorgspersonal.

Föredragen är kostnadsfria och hålls under en timme inklusive frågestund. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås före föredragets start och avslutar med musikunderhållning.

Föredragen hålls sista torsdagen i varje månad (med undantag för juni, juli och december) kl 18.00-20.00. 

På grund av covid-19 är Café Minnesvärt tills vidare stängt under hösten 2021.

Kontakta oss

För mer information och/eller föranmälan, skicka e-post eller ring.

Adress: 
Vi ses alltid på Erstaklippan. Information om lokal syns i anmälan.

Verksamhetsansvarig
Christina Davisson
Telefon: 08-714 64 05

Skicka e-post

Välkommen till Café Minnesvärt