Café Minnesvärt

Café Minnesvärt är en mötesplats för alla som har eller berörs av Alzheimer eller annan kognitiv svikt.

Genom att arrangera Café Minnesvärt önskar vi bryta social isolering och bidra till ökad kunskap för att göra livet lättare för både dig som har drabbats av kognitiv sjukdom och för dina anhöriga/närstående. Även du som i ditt arbete möter personer med Alzheimer eller annan kognitiv svikt är välkommen att ta del av våra föreläsningar.

Planerade datum för Café Minnesvärt

Observera - i och med coronapandemin har Café Minnesvärt tagit paus. När nya datum planeras kommer du att kunna läsa det här.

Vad vi gör

Våra träffar börjar med en föreläsning på ett relevant tema och avslutas med någon form av underhållning. Vi erbjuder även samtalsgrupper för anhöriga.

Kontakta oss

Verksamhetsansvarig
Silviasyster Carina Parmenfälth

Telefon: 08-714 64 05

Välkommen till Café Minnesvärt alzheimer@erstadiakoni.se