Skyddat boende blir tillståndspliktigt

En ny lagstiftning för skyddade boenden träder i kraft 1 april 2024. Bestämmelserna syftar till att stärka barnrättsperspektivet och ställer tydliga kvalitets- och säkerhetskrav på aktörer som vill bedriva skyddat boende.Den nya lagstiftningen innebär att:

  • skyddat boende blir en boendeinsats enligt socialtjänstlagen
  • även barn ska bedömas och beviljas insatsen individuellt när de följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende
  • privata aktörer som yrkesmässigt vill bedriva skyddat boende – till exempel stiftelser, föreningar och bolag – behöver ansöka om tillstånd från IVO.

Ersta diakoni är positiva till lagförändringen

Vi välkomnar den nya lagen! Dels för att den betonar att just våldsutsatta barn ska få det stöd och den hjälp som de behöver. Dels för att den säkerställer en övergripande kvalitet och säkerhet på alla skyddade boenden i Sverige. Möjligheten för våldsutsatta kvinnor och barn att hitta en långsiktigt trygg tillvaro kommer öka efter att lagen trätt i kraft. 

Vi är väl förberedda inför tillståndspliktansökan. Båda våra skyddade boenden har högsta säkerhetsklass, vi har ett implementerat systematiskt kvalitetsarbete, personalen har hög utbildningsnivå och vi kan erbjuda en trygg plats med erfaren personal som arbetar aktivt med kvinnor och barn i det viktiga förändringsarbetet.

 


Våra skyddade boenden