Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Välkommen till Ersta hemtjänst!

Vi finns för dig som behöver stöd, omsorg eller service men som ändå vill bo kvar hemma och fortsätta ditt liv som vanligt. Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi tillsammans hur din hjälp ska utföras.

Så här arbetar vi

I vår verksamhet är det dina behov, intressen och vanor som bestämmer hur din hemtjänst utformas. Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi omsorgen tillsammans med dig och lägger upp en genomförandeplan för hur din hjälp ska utföras.

Upplevelsen av kontinuitet, närhet och trygghet är viktig och vi försöker i möjligaste mån begränsa antalet personer som deltar i din omvårdnad.

Vi arbetar i små grupper och du får en kontaktperson som ansvarar för det mesta som rör dig och som ser till att din hemtjänst anpassas efter dina behov och önskemål. Det är viktigt för oss att du trivs och känner dig trygg med din kontaktperson.

Mer än bara omsorg

Medarbetarna inom våra hemtjänster bjuder regelbundet in till olika tillställningar för dig som är kund. Vad som erbjuds varierar mellan våra olika verksamheter, men det kan vara aktiviteter som konserter, filmvisningar, musik- och danskvällar med mera. Vid högtider brukar vi träffas för att fika. Olika aktiviteter ger oss möjlighet att lära känna varandra bättre och är mycket uppskattat av våra kunder - uppslutningen är stor vid våra träffar.

Här kan du läsa om hur en fikaträff hos Ersta hemtjänst kan vara

Vi lyssnar på dig

Vi genomför regelbundet kvalitetsmätningar i syfte att mäta hur nöjd du som hemtjänsttagare är med oss och våra tjänster. Dessutom genomför Socialstyrelsen varje år en brukarundersökning där de frågar äldre vad de tycker om sin äldreomsorg.

Ersta hemtjänst får generellt höga betyg, bland annat i hur vår personal bemöter dig som kund och i hur de utför sina arbetsuppgifter. Många uppger också att de har ett högt förtroende för vår personal och att de upplever att vi tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. 
Läs mer om vårt kvalitetsarbete här.

Hör gärna av dig - vi tar tacksamt emot dina synpunkter per telefon eller skriftligen. Vi ser dina synpunkter som hjälp till att förbättra och utveckla våra tjänster. Kontaktuppgifter till våra olika hemtjänster hittar du här på sidan till vänster.

Så här går det till att få hemtjänst

Vissa kommuner och stadsdelar har ett kundvalssystem som innebär att du väljer vilken vårdentreprenör som utför din hemtjänst. För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från din kommun eller stadsdel. En handläggare utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med, därefter har du som bor i kommuner med kundval möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig.

Oavsett vilken utförare du väljer betalar du samma avgift till kommunen, vi kan alltså inte konkurrera om priset – bara om kvaliteten på omsorgen. 

Vi dokumenterar för din trygghet

För att hjälpa dig på bästa sätt dokumenterar vi, i enlighet med Socialtjänstlagen, allt vi gör för våra kunder. Dokumentationen säkerställer att du får den hjälp som kommunens biståndsbedömare har beviljat dig. Den hjälper även oss att agera rätt om något skulle hända dig. Dokumentationen samlar vi i din personakt. Du kan alltid ta del av din personakt om du vill veta vad som har dokumenterats.

Vår värdegrund är stark

Ersta hemtjänst drivs av Ersta diakoni som ligger på Södermalm i Stockholm. Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi har bedrivit vård och omsorg sedan 1851, alltid med människan i centrum. Allt överskott går tillbaka till verksamheten och på så sätt skiljer vi oss från många andra vårdgivande företag.

Vi möter människor med respekt, omtanke och med bevarad delaktighet och värdighet. Det här är våra värdeord:
Professionalism - med engagemang och ansvar står vi i ständig utveckling och lärande för att på bästa sätt möta utsatta människors behov.
Tillit - vi möter människor med respekt, omtanke och med bevarad delaktighet och värdighet. Så bygger vi tillit i vardagen.
Hopp - vi vill inspirera till hopp och bidra till hälsa och välbefinnande för varje patient och kund genom att ge bästa möjliga vård grundad på forskning och utveckling. Hopp skapar öppenhet för framtiden.

Hör av dig så berättar vi mer 

Idag erbjuder vi hemtjänst på ett tiotal platser, främst i Stockholmsområdet, men även i Gävle och Sundsvall. För att läsa mer om våra hemtjänstverksamheter och hitta kontaktuppgifter - klicka på respektive ort eller stadsdel i menylistan. Vi vill gärna berätta mer om hur vi kan underlätta vardagen för dig. 
Varmt välkommen till Ersta hemtjänst – vi ser människan.

Vi står redo att svara på dina frågor och berätta vad vi kan göra för att underlätta din vardag. Kontaktuppgifter hittar du under respektive hemtjänst i menylistan.

Skriv ut