Vår värdegrund

Ersta diakoni har en tydlig värdegrund som bygger på att se hela människan och våra värdeord är professionalism, tillit och hopp.

På Ersta diakoni ser vi bortom symptom, sjukdomar och livskriser. Vi vårdar, stöder och forskar för att göra livet bättre för människor i utsatta situationer. 

Vi ser hela människan


Värdegrunden genomsyrar allt vi gör på Ersta. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ. Det gör vi genom att se till att vårt arbete präglas av medkänsla, ansvar och omsorg, respekt och öppenhet där varje människas integritet och välbefinnande står i centrum.

För Ersta diakoni är bemötandet ett signum. Vi vet att när vi själva blir utsatta vid sjukdom, ålderdom och sociala trauman minskar vår förmåga att hävda integritet och rättigheter.

Vi möter människor och ser bortom livskriser, sjukdomar och symptom. Vissa patienter sätter ett stort värde i få träffa samma läkare före, under och efter behandling. Det är viktigt av flera skäl. Det är tryggt för patienten. Det är effektivt och sparar ofta tid. Det underlättar för säkrare bedömningar och sist men inte minst - ansvarstagandet för människan bakom patienten ökar i takt med möten och tid.

Vi ger även plats för existentiella frågor som dyker upp vid sjukdom och vi ger stöd åt anhöriga.

Ersta diakoni har en lång tradition av att möta människor i utsatta livssituationer, och stå stadiga i det valet. Vi skyddar våldsutsatta kvinnor, ofta med traumatiserade barn. Vi hjälper barn vars föräldrar lever i missbruk. Vi stödjer barn vars föräldrar drabbats av tidig demens. 2010 öppnade vi även Lilla Erstagården, Nordens första barn- och ungdomshospice. Möten kring barn som far illa är svåra. Därför finns vi.

Historisk bild där sjuksyster ger kvinna i sjuksäng medicin

Med en lång historia och stark värdegrund

Ersta diakonis historia börjar 1851 då vi byggde vårt första sjukhus och startade Sveriges första sjuksköterskeskola.

Tre leende personer i blå vårdkläder

Verksamhetsidé

Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan slutet av 1800-talet. Vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla. Som idéburen aktör återinvesteras vår vinst i verksamheten – alltid med syfte att kunna hjälpa fler.

Bild på anna garpenbeck

Möt oss som jobbar på Ersta

Som medarbetare inom Ersta diakoni har du intressanta arbetsuppgifter, professionella kollegor och ett nätverk som sträcker sig över flera av våra verksamheter.

Kontakta oss

Besöksadress: Erstagatan 1
Postadress: 
Box 4619,
116 91 Stockholm

Telefon: 08-714 61 00
E-post: info@erstadiakoni.se

- Observera att e-postadressen inte är avsedd för patientärenden eller personuppgifter.

- För att hantera dina patientärenden till Ersta sjukhus, använd e-tjänsten Alltid öppet. För mer information om Ersta sjukhus olika kliniker, besök sjukhusets hemsida. Telefon Ersta sjukhus (växel): 08-714 65 00.

- För att komma i kontakt med våra övriga verksamheter, besök deras respektive hemsidor, exempelvis Ersta hemtjänst eller Erstas äldreboenden.

- För fastighetsfrågor, t ex felanmälan, kontakta erstafastigheter@erstadiakoni.se.