Två kvinnor skrattar tillsammans

Ersta hemtjänst

Så arbetar vi med kundnöjdhet

För oss är det viktigt att de vi hjälper och stödjer känner sig trygga och tycker att de får ett bra bemötande och stöd utifrån sina behov och önskemål.

Så fungerar vårt förbättringsarbete:

  • Egna mätningar. För att få kännedom om vad våra hemtjänstkunder tycker genomför vi regelbundet egna kundnöjdhetsmätningar.
  • Socialstyrelsens mätningar. Vi tar del av och arbetar med förbättringar utifrån Socialstyrelsen undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Socialstyrelsens undersökning är årlig och rikstäckande och mäter äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Där får vi veta vad våra kunder tycker om våra hemtjänstenheter och kan jämföra våra resultat med andra hemtjänstenheter i länet och i riket.
  • Analys och åtgärder. Varje hemtjänstenhet analyserar sina resultat från undersökningarna och ser vad som behöver förbättras i den specifika verksamheten. Dessutom görs analyser på ledningsnivå för att se vad som är gemensamma utvecklingsområden. Alla som tar del av verksamheten får information om resultaten och verksamhetens åtgärder.