Medarbetare inom Ersta hemtjänst håller varsin cykel och skrattar

Ersta hemtjänst

Ersta hemtjänst Österåker

Vi på Ersta hemtjänst vill gärna hjälpa dig som bor i Österåker i din vardag. Genom hemtjänsten får du det stöd och den omsorg du behöver för att kunna fortsätta att bo kvar hemma. Vi bjuder även regelbundet in våra kunder till trevliga och kostnadsfria aktiviteter.

Våra medarbetare har omfattande erfarenhet av äldreomsorg och är utbildade för att kunna ge dig, utifrån ditt biståndsbeslut från kommunen, den hjälp du behöver. Du som bor i Österåkers kommun kan välja Ersta hemtjänst.

Så arbetar vi

man som jobbar i hemtjänsten är på besök hos en kundNär du väljer Ersta hemtjänst får du en kontaktperson som ansvarar för det mesta som rör dig. Din kontaktperson finns till hands för att se till att ditt hem och din vardag blir som du vill ha den. Tillsammans skapar vi en genomförandeplan som ligger till grund för hur och när hjälpen ska utföras.
Upplevelsen av kontinuitet, närhet och trygghet är viktig och vi försöker i möjligaste mån begränsa antalet personer som deltar i din omvårdnad.

Mer än bara omsorg

  • Kundaktiviteter. Vi bjuder minst en gång i månanden in till olika aktiviteter för dig som är kund, exempelvis i samband med olika högtider. Ibland spelar vi bingo eller ha musikträffar. Våra aktiviteter är välbesökta och uppskattade och många får nya bekantskaper.
  • Aktiviteter i Ersta kyrka. Alla kunder har möjlighet att delta i Ersta kyrkas aktiviteter med gudstjänster och ett fint musikprogram, bland annat kostnadsfria lunchkonserter. Kyrkan erbjuder också stödjande samtal för den som önskar.
  • Stöd till dina anhöriga. Ersta erbjuder enskilda samtal, anhöriggrupper samt information, utbildning, aktiviteter och rekreationsvistelser.
    Läs mer om Erstas anhörigstöd >>

För att kunna få hemtjänst behöver du ett biståndsbeslut från din kommun. Du som bor i Österåkers kommun kan få mer information kring hemtjänst via biståndshandläggarna på telefonnummer 08-540 810 00. Du hittar all information om hur du blir kund hos oss via rubriken "Så här väljer du oss" här nedanför.

Välkommen som kund hos oss!

Så väljer du Ersta hemtjänst

Vill du få din omsorg via Ersta hemtjänst men vet inte hur det går till? Här har vi samlat den information du behöver för att kunna få hemtjänst >>

Så går det till att få hemtjänst

man från ersta hemtjänst räcker över en matkasse till en kvinnlig hemtjänstkund

Vanliga frågor

Vi hjälper till med tillagning av enklare maträtter om det finns i ditt biståndsbeslut – kontakta din biståndshandläggare för mer information.

Vi försöker hålla våra arbetsteam små så som möjligt så att endast ett fåtal olika personer kommer hem till dig. Du har däremot alltid en kontaktperson som har hand lite extra om dig och som du vänder dig till med frågor och synpunkter.

Din avgift för hemtjänst är baserad på din ekonomiska situation och är oberoende av vilken hemtjänst du väljer. Din biståndshandläggare kan ge dig mer information kring avgifter. Du kan även läsa mer här >>

Vad roligt! Kontakta din biståndhandsläggare hos kommunen så hjälper de till med bytet.

Vanliga frågor

Mer om oss

Äldre man klappar ömt på kvinnas kind

Vi stöttar även dig som anhörig

När någon i ens närhet dabbas av sjukdom förändras livet också för den som är anhörig. Därför erbjuder vi på Ersta stöd till anhöriga.

Historisk bild på sjuksyster som vårdar patient

Idéburna med lång historia - det här är Ersta diakoni

Ersta diakoni är en idéburen vård- och omsorgsaktör där allt överskott återinvesteras i våra verksamheter. Läs mer om oss och vår värdegrund här.

man från hemtjänsten på väg ut med cykel

Undrar du något om Ersta hemtjänst?

Här hittar du svar på en rad vanliga frågor om att få och ha hemtjänst. >>

Kontakta Ersta Hemtjänst Österåker

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Adress: Saturnusvägen 2,
184 50 Åkersberga

Email: osterakerhemtjanst@erstadiakoni.se

Kontorstelefon:
08-714 60 40

Telefon kväll och helg:
070-350 97 30

Samordnare:
Telefon: 08-714 60 40

Tf. Verksamhetschef
Helena Bäckström
Telefon: 08-714 60 41
Email: helena.backstrom@erstadiakoni.se 

Välkommen till Ersta hemtjänst Österåker!