Ersta hemtjänst

Ersta hemtjänst Österåker

Vi på Ersta hemtjänst vill gärna hjälpa dig som bor i Österåker i din vardag. Genom hemtjänsten får du det stöd och den omsorg du behöver för att kunna fortsätta att bo kvar hemma.

Våra medarbetare har omfattande erfarenhet av äldreomsorg och är utbildade för att kunna ge dig, utifrån ditt biståndsbeslut från kommunen, den hjälp du behöver. Du som bor i Österåkers kommun kan välja Ersta hemtjänst.

Så arbetar vi

man som jobbar i hemtjänsten är på besök hos en kundNär du väljer Ersta hemtjänst får du en kontaktperson som ansvarar för det mesta som rör dig. Din kontaktperson finns till hands för att se till att ditt hem och din vardag blir som du vill ha den. Tillsammans skapar vi en genomförandeplan som ligger till grund för hur och när hjälpen ska utföras.
Upplevelsen av kontinuitet, närhet och trygghet är viktig och vi försöker i möjligaste mån begränsa antalet personer som deltar i din omvårdnad.

Mer än bara omsorg

  • Kundaktiviteter. Vi bjuder regelbundet in till olika aktiviteter för dig som är kund, exempelvis fikaträffar i samband med olika högtider. Våra aktiviteter är välbesökta och uppskattade och många får nya bekantskaper.
  • Aktiviteter i Ersta kyrka. Alla kunder har möjlighet att delta i Ersta kyrkas aktiviteter med gudstjänster och ett fint musikprogram, bland annat kostnadsfria lunchkonserter. Kyrkan erbjuder också stödjande samtal för den som önskar.
  • Stöd till dina anhöriga. Ersta erbjuder enskilda samtal, anhöriggrupper samt information, utbildning, aktiviteter och rekreationsvistelser.
    Läs mer om Erstas anhörigstöd >>

För att kunna få hemtjänst behöver du ett biståndsbeslut från din kommun. Du kan läsa mer om hur det går till här. Du som bor i Österåkers kommun kan få mer information kring hemtjänst via biståndshandläggarna på telefonnummer 08-540 810 00.

Välkommen som kund hos oss!

Vanliga frågor

Kan jag få hjälp med matlagning av er?

Vi hjälper till med tillagning av enklare maträtter om det finns i ditt biståndsbeslut – kontakta din biståndshandläggare ...

Läs hela svaret

Är det alltid samma personer som kommer hem till mig?

Vi försöker hålla våra arbetsteam små så som möjligt så att endast ett fåtal olika personer kommer ...

Läs hela svaret

Hur hanterar ni era kunders nycklar?

Vi förvarar våra kunders nycklar på ett säkert sätt i speciella säkerhetsskåp.

Läs hela svaret

Jag har redan hemtjänst och vill byta till er, hur fungerar det?

Vad roligt! Kontakta din biståndhandsläggare hos kommunen så hjälper de till med bytet.

Mer om oss

Vi stöttar även dig som anhörig

När någon i ens närhet dabbas av sjukdom förändras livet också för den som är anhörig. Därför erbjuder vi på Ersta stöd till anhöriga.

Idéburna med lång historia - det här är Ersta diakoni

Ersta diakoni är en idéburen vård- och omsorgsaktör där allt överskott återinvesteras i våra verksamheter. Läs mer om oss och vår värdegrund här.

Coronapandemin - viktig information om vår äldreomsorg

Här kan du ta del av information kring hur Ersta äldreomsorg hanterar coronapandemin.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Adress: Saturnusvägen 2,
184 50 Åkersberga

Kontorstelefon:
08-714 60 40

Telefon kväll och helg:
070-350 97 30

Gruppchef
Magnus Eriksson
Telefon: 08-714 60 42
Skicka e-post 

Samordnare
Neringa Dunskiene
Telefon: 08-714 60 56
Skicka e-post 

Verksamhetschef
Mikaela Berggren
Telefon: 08-714 60 41
Skicka e-post 

Välkommen till Ersta hemtjänst osterakerhemtjanst@erstadiakoni.se