Erstas öppna verksamheter

Vi är inriktade mot demens och annan kognitiv sjukdom. Här kan du träffa andra i samma situation.

Vi finns när du eller någon i din närhet drabbats av Alzheimer eller annan kognitiv sjukdom

Våra två öppna mötesplatser, Café Minnesvärt och Erstagruppen vänder sig både till dig som är drabbad av Alzheimer eller någon annan kognitiv sjukdom, och till dig som är anhörig. Vi välkomnar även varmt dig som är yngre och som drabbats.

Förutom en mötesplats där du kan lära känna andra som befinner sig i en liknande livssituation, ger våra verksamheter möjlighet att bryta social isolering och bidra till ökad kunskap. Detta för att göra livet lite lättare både för dig som har drabbats av Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv svikt och för dina anhöriga och närstående.

Välkommen!

Våra öppna verksamheter

Att komma till någon av Erstas öppna verksamheter

1

Vilka kan komma hit?

Våra öppna verksamheter finns för dig, oavsett ålder, som har Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv svikt och som inte har behov av biståndsbedömda insatser. Våra öppna verksamheter vänder sig även till dig som anhörig.

2

Hur gör jag för att anmäla mig?

Välkommen att göra en intresseanmälan till oss. Kontakta Carina Parmenfälth, telefon 08-714 64 05 eller carina.parmenfälth@erstadiakoni.se

3

Så tycker andra som varit hos oss

Läs vad träffarna hos oss har betytt för andra deltagare.

Till intervju med deltagare från Erstagruppen