Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Välkommen till Ersta Hemtjänst i Täby

Alla människor ska kunna leva utifrån sin identitet och sin personlighet och äldreomsorgen ska ta hänsyn till individens rätt till ett värdigt liv och behov av välbefinnande i tillvaron.

Några av de aspekter som vi arbetar utifrån är kundens integritet, självbestämmande, delaktighet, insatser av god kvalitet och framför allt ett gott bemötande. Vår personal har tagit fram ledord som de följer i sitt dagliga arbete. De är i sitt arbete ansvarfulla, respektfulla, artiga, flexibla, lyhörda, uppmärksamma, glada och positiva. Vår personal har en god människosyn och är stolta över sitt yrke och den hjälp de ger var dag.

Mer än bara omsorg - var med på våra aktiviteter

Vi ordnar olika tillställningar för dig som hemtjänstkund, bland annat anordnar vi filmvisningar, musik- och danskvällar. Vid högtider brukar vi träffas för att fika. Detta ger oss möjlighet att lära känna varandra bättre och är mycket uppskattat av våra kunder, uppslutningen är stor vid våra träffar.

Så går det till att få hemtjänst

Täby kommun har kundvalssystem vilket innebär att du själv väljer vilket företag som ska utföra din hemtjänst. Oavsett vilken företag du väljer betalar du samma avgift till kommunen, vi konkurrerar inte om priset – bara om kvaliteten på omsorgen. 

För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från Täby kommun. Om du vill ansöka om hjälp i hemmet kontaktar du Täby kommunens biståndshandläggare på telefonnummer 08-55 55 90 00. Om du önskar hjälp utan biståndsbeslut går också det bra att köpa tjänsten direkt av oss till ett fast pris.

Så här går det till att få hemtjänst

Vi lyssnar på dig

Vi kommer regelbundet genomföra kvalitetsmätningar i syfte att mäta hur nöjd du som hemtjänsttagare är med oss och våra tjänster. Dessutom genomför Socialstyrelsen varje år en brukarundersökning där de frågar äldre vad de tycker om sin äldreomsorg. Ersta hemtjänst får på övegripande nivå generellt höga betyg, bland annat i hur vår personal bemöter dig som kund och i hur de utför sina arbetsuppgifter. Många uppger också att de har ett högt förtroende för vår personal och att de upplever att vi tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. 

I 2018 års brukarundersökning kom det bland annat fram att en majoritet av våra kunder i Ersta hemtjänst i Täby anser att vi lyssnar på hur de vill ha sin hjälp genomförd och att vi oftast gör vad vi kan för att tillmötesgå önskemål om dag och tid för våra insatser. Många upplever också att vi avsätter den tid som behövs för att genomföra den överenskomna insatsen med kvalitet.

Tilläggstjänster för våra kunder

Vill du ha mer hjälp än vad ditt biståndsbeslut beviljar? Då erbjuder vi hushållsnära tjänster med rut-avdrag. Allt från städning till ledsagning och pyntning inför storhelger. 

Vi dokumenterar för din trygghet

För att hjälpa dig på bästa sätt dokumenterar vi, i enlighet med Socialtjänstlagen, allt vi gör för våra kunder. Dokumentationen säkerställer att du får den hjälp som kommunens biståndsbedömare har beviljat dig. Den hjälper även oss att agera rätt om något skulle hända dig. Dokumentationen samlar vi i din personakt. Du kan alltid ta del av din personakt om du vill veta vad som har dokumenterats.

Vår värdegrund är stark

Ersta hemtjänst drivs av Ersta diakoni som ligger på Södermalm i Stockholm. Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi har bedrivit vård och omsorg sedan 1851, alltid med människan i centrum. Allt överskott går tillbaka till verksamheten och på så sätt skiljer vi oss från många andra vårdgivande företag.
Idag erbjuder vi hemtjänst på ett tiotal platser, främst i Stockholmsområdet, men även i Gävle och Sundsvall. 
Vi möter människor med respekt, omtanke och med bevarad delaktighet och värdighet. Det här är våra värdeord:

Professionalism - med engagemang och ansvar står vi i ständig utveckling och lärande för att på bästa sätt möta utsatta människors behov.
Tillit - vi möter människor med respekt, omtanke och med bevarad delaktighet och värdighet. Så bygger vi tillit i vardagen.
Hopp - vi vill inspirera till hopp och bidra till hälsa och välbefinnande för varje patient och kund genom att ge bästa möjliga vård grundad på forskning och utveckling. Hopp skapar öppenhet för framtiden.

Varmt välkommen till Ersta hemtjänst – vi ser människan!

Kontakta oss

Verksamhetschef
Vone Östergren
Telefon 08-714  63 73
@tabyhemtjanst

Skriv ut