Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Nu bygger vi Lydiahemmet - inflyttning i början av 2020!

Ersta diakoni fortsätter att expandera inom äldreomsorg, nu i Farsta strand. Ersta Lydiahemmet blir ett vård- och omsorgsboende för äldre där genuin hemkänsla möter dagens teknik och det rustikt nordiska.

Ersta Lydiahemmet kommer vara ett vård- och omsorgsboende för dig med en somatisk sjukdom eller demenssjukdom. Lydiahemmet byggs ovanpå Farsta strands tunnelbanestation med närhet till torg, kommunikationer och natur.

Det kommer finnas 54 lägenheter om vardera cirka 30 kvm, med trivsamma och rymliga gemensamhetsutrymmen. Byggnaden kommer att byggas i trä med tanke på både hållbarhet och estetik. Verksamheten beräknas vara igång i början av 2020.

Så får du plats på Lydiahemmet

Lydiahemmet kommer vara ett särskilt boende som vänder sig till personer med vårdbehov dygnet runt och med ett så kallat biståndsbeslut från kommunen. För att få ett sådant beslut kontaktar du din kommun. Därefter kan du välja Lydiahemmet som det boende du önskar.

Så gör du som bor i Stockholms stad

Kontakta Äldre direkt 

Telefon: 08-80 65 65
E-post: @aldredirekt

Så gör du som bor i annan kommun än Stockholms stad

Enligt Socialtjänstlagen har du rätt att flytta till vilken kommun du vill. Du kan vända dig till biståndshandläggare i Stockholm kommun för att lämna in en ansökan. Du kan också ansöka om särskilt boende i din nuvarande hemkommun som i vissa fall kan betala en plats på Lydiahemmet.

Bild Lydiahemmet exteriör: Stenvalvet 
Bild Lydiahemmet interiör: White

Skriv ut