Ersta äldreboende

”Vi skapar vår vardag ihop”

Vardagen på Erstas äldreboenden ska vara meningsfull och vad det innebär finns det lika många lösningar på som det finns boende. "Vår uppgift är att hitta nycklarna till det som gör att varje person vaknar på morgonen och ser fram emot dagen", säger Emma Swanström, områdeschef för Erstas äldreboenden.

På Erstas äldreboenden ska vi ge förutsättningar för ett gott åldrande och fokusera på vad som ger hälsa. Fysisk aktivitet, bra måltider, social samvaro, natur, kultur och möjlighet till delaktighet är därför viktiga komponenter. Utifrån detta planeras omsorgen, med utgångspunkt i varje persons egna önskemål och förutsättningar.

Emma SwanströmFortsatt bestämmande över sitt liv

En grundsten i utformningen av aktivitetsutbudet är att lyssna på de äldres livshistoria, vad har de tyckt om förut och vad de tycker om att göra nu? Det tillsammans med den genomförandeplan som tas fram när de äldre flyttar in ska ge fortsatt möjlighet att bestämma över sitt liv.
-I hela livet har man tagit beslut, varit behövd och haft ett sammanhang, det finns ingen anledning att det ska upphöra när man flyttar till ett äldreboende, säger Emma Swanström, områdeschef för Erstas äldreboenden.

Vad som ger den äldre en meningsfull vardag är individuellt och det är medarbetarnas uppgift att hitta nycklarna hos varje person.
-Alla kan inte uttrycka sig på något sätt, och då får vi lägga pussel. Testa och se vad som fungerar för att göra personen glad, trygg och nöjd, säger Emma Swanström.

I hela livet har man tagit beslut, varit behövd och haft ett sammanhang, det finns ingen anledning att det ska upphöra när man flyttar till ett äldreboende

Erstas äldreboenden erbjuder ett brett aktivitetsutbud och det kan vara lätt att tänka att det räcker för att skapa en meningsfull vardag.
-Den som känner sig ensam kan ha ett större behov av att bli sedd eller lyssnad på. Samtidigt är aktiviteterna i grupp ett sätt att skapa nya kontaktytor och möten.

kollage med bilder på boxhandskar och fotbad i barnpoolVi skapar vardagen tillsammans

Bor det 54 personer på ett äldreboende så finns det 54 sätt att skapa meningsfullhet och trivsel. Men det finns även mycket som många tycker om att göra och det fångas upp genom bland annat boenderåd. Då får de äldre själva tipsa om vad de tycker är roligt.
-Vi skapar vår vardag ihop, det är inte bara vi som bestämmer och genomför. Vi märker snabbt vad som är populärt och då försöker vi möta det oftare. Exempelvis är skönhetssalongen på vårt äldreboende Mariahemmet mycket uppskattad, liksom den taktila massagen på Sarahemmet och boxningen på Susannahemmet.

Ofta finns nyckeln i det lilla

Kontentan är ändå, menar Emma Swanström, att det inte behöver erbjudas ”flashiga” och avancerade aktiviteter, det skapar inte automatisk en känsla av meningsfullhet.
-Många gånger finns det i det lilla. Att vara inkluderad i det vardagliga, exempelvis genom att duka eller att vara med och baka till eftermiddagsfikat. Att känna att den egna insatsen bidrar. Alla, oavsett ålder, behöver känna sig behövda och att de bidrar på olika sätt.

Mer om Erstas äldreboenden

Lär mer om oss och vad vi erbjuder på våra äldreboenden >>

Här finns vi

Vi driver flera äldreboenden i Stockholm och Uppsala >>

Det här är Ersta diakoni

Ersta äldreboende drivs av Ersta diakoni - med 170 års erfarenhet av vård och omsorg >>