Ersta äldreomsorg

Verksamheter inom Erstas äldreomsorg ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Flera av verksamheterna inom Ersta äldreomsorg är tack vare sitt aktiva kvalitets- och miljöarbete ISO-certifierade.

två symboler för ISO-certifikat för kvalitet och miljöErsta äldreomsorg har länge haft ett systematiskt arbete kring kvalitetsfrågor, något som lett till viktiga förbättringar. Även miljöfrågorna har varit i fokus, exempelvis arbetar Ersta hemtjänst med att verksamheten ska ge så lite miljöpåverkan som möjligt. Det kan de åstadkomma genom att planera och optimera rutterna och mäta gå-, cykel- och bilslingor. En bättre planering och uppföljning av transportsätt har bidragit till tidsbesparingar, större effektivitet och en hållbar användning av resurser.

Hälften av hemtjänsterna certifierade i första skedet

Med ett gediget arbete som grund har hälften av Erstas hemtjänster hittills ISO-certifierats för kvalitet och miljö enligt de internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Första hemtjänsterna inom Ersta att bli kvalitets- och miljöcertifierade är Stockholm Väst, Österåker, Sundsvall Nord och Sundsvall Syd, och fler verksamheter står på tur.
- Vi har länge arbetat med de här frågorna, men avvaktat certifieringen. Vi vill inte bara ”klara det”, utan verkligen jobba igenom våra arbetssätt, att kunna känna att det är på riktigt och inte bara fina ord och dokument, säger Katrin Rova, områdeschef för Ersta hemtjänst Syd.

Kvitto på framgångsrikt förbättringsarbete

Att bli certifierade är ett kvitto på att arbetet varit framgångsrikt.
- Det är en bekräftelse på att vi faktiskt gör det vi säger: att vi ständigt utvecklas och vill bli bättre, säger Katrin Rova och fortsätter:
-Grunden i kvalitets- och miljöarbetet finns i alla Erstas hemtjänster och det är vi mycket stolta över. Nu ska vi stegvis få alla certifierade, det är ett otroligt spännande och lärorikt arbete.

lydiahemmet i farsta med sin vackra träfasadÄven en majoritet av Erstas äldreboenden är certifierade. Senast ut är nybyggda Ersta Lydiahemmets vars kvalitets- och miljöledningssystem nu är certifierade enligt de internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001.
-All ära till Ersta hemtjänst och till Lydiahemmet som för första gången tar plats på certifikatet, ytterligare ett bevis på att långsiktig och systematiskt arbete lönar sig.
Grunden i kvalitetsutveckling är ett gott och närvarande ledarskap som värnar om kvalitet och säkerhet för sina kunder och boende under alla förhållanden, vilket våra certifierade verksamheter visar ett prov på, säger Alicja Korszunowa, kvalitets- och hållbarhetschef på Ersta diakoni.

 

Fakta om ledningssystem (miljö- och kvalitetsledning)

  • Ett kvalitets- och miljöledningssystem är ett verktyg och ett stöd för att arbeta systematiskt med kvalitets- och miljöfrågor. Att arbeta utifrån ett kvalitets- och miljöledningssystem är en garant för att organisationen hela tiden utvecklar, följer upp och säkrat kvaliteten och miljöprestandan i verksamheten. Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten i önskad riktning.
  • Syftet med en ISO-certifiering är att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. För att bli certifierad behöver man uppfylla kraven i aktuell ISO-standard. För Erstas del ISO 9001:2015 för kvalitet och ISO 14001:2015 för miljö. Certifiering innebär att verksamheten har genomgått en extern revision med godkänt resultat, certifikatet är ett bevis på detta.
  • Kvalitets- och miljöledningsstandarderna har utvecklats av ett internationellt standardiseringsorgan, ISO.

Idéburna med lång historia - det här är Ersta diakoni

Läs mer om oss och vår värdegrund här. >>

Här finns Ersta hemtjänst

Vi erbjuder hemtjänst i Stockholmsområdet, Gävle och i Sundsvall. >>

Vill du jobba hos oss?

Välj ett viktigt jobb! Här hittar du alla lediga tjänster inom äldreomsorgen >>