Refluxsjukdom, halsbränna och bråck på magmunnen

Sura uppstötningar och halsbränna kan drabba alla, men för tio procent av befolkningen är problemet så allvarligt att det klassificeras som en sjukdom.

I normala fall finns ett slags ”backventil” som hindrar den sura magsaften från att kommer upp i matstrupen. Hos den som har gastroesofageal refluxsjukdom, (GERD), fungerar inte den här skyddsmekanismen. 

Sjukdomen kan bero på ett bråck som gör att magmunnen, (hiatus), inte kan sluta tätt. Då kan delar av, eller hela magsäcken, och ibland även tunn- eller tjocktarmen, pressas upp ovanför mellangärdet. 

De vanligaste symtomen är halsbränna och sura uppstötningar men även smärta och svårigheter att svälja kan förekomma. För de flesta med refluxsjukdom hjälper behandling med magsårsmedicin, men i vissa fall kan man behöva operation.  

Centrum för antirefluxkirurgi Ersta Sjukhus har en lång tradition av antireflux- och hiatusbråckkirurgi och är ett ledande centrum i Sverige. För närvarande samlas all antirefluxkirurgi i Storstockholmsregionen till Ersta sjukhus, vilket ger goda möjligheter till klinisk forskning. 

Operation

Operationen syftar till att återskapa backventilfunktionen mellan matstrupe och magsäck. Operationen utförs med titthålsteknik (laparoskopisk teknik). Buken hålls utspänd med hjälp avkoldioxid. Via fem små snitt förs optik och instrument in i buken. En bild överförs till en TV-skärm, via den kan kirurgen se operationsområdet. Den övre delen av magsäcken dras runt nedre delen av matstrupen och fixeras med stygn. Samtidigt tas bråcket bort. Koldioxiden släpps ut innan huden sys ihop.

Ibland är de anatomiska förhållandena sådana att en titthålsoperation inte går att genomföra. Buken öppnas då via ett snitt ovan naveln. För övrigt går operationen till på samma sätt som vid titthålsoperation.

Du kommer att vara sövd under operationen.

Efter operation

Eftersom du varit sövd kommer du först till uppvakningsavdelningen. Efter ett par timmar där får du komma upp till vårdavdelningen. Som nyopererad har du mer eller mindre värk ochsmärta i övre delen av buken. Efter titthålsoperationer är det också vanligt med värk från axelpartiet efter operationer i närheten av mellangärdet. Mot värken får du smärtlindring i form av sprutor, stolpiller eller tabletter. Du kan räkna med att gå hem dagen efter operation.

Efter hemkomsten

Kostråd

Första tiden efter operationen är det viktigt att du tänker på hur du äter för att du ska må så bra som möjligt. På grund av svullnad i övre magmunnen kan det ta emot när du sväljer. Sväljningsbesvären är som mest uttalade ett par veckor efter operationen och avtar därefter successivt. Vid varje måltid är det därför mycket viktigt att du äter långsamt och tuggar maten väl.

På grund av den ökade tätheten i övre magmunnen kan det ta upp till 4-6 veckor, innan du kan börja rapa. En effektivt tättslutande övre magmun kan dessutom medföra att du inte kan kräkas. Du kommer också känna av ökade tarmgaser efter operationen. Magsäcken kommer att vara mindre efter operationen, vilket leder till att du blir fortare mätt. Det är därför vanligt att gå ner i vikt under den första månaden. Magsäcken får tillbaka sin tidigare kapacitet efter några månader.

Du kan i stort sett äta som vanligt men du bör tänka på att:

  • Äta små portioner, långsamt och tugga ordentligt
  • Ta det försiktigt med kött och mjukt bröd, eftersom det kan fastna. Hårt bröd fungerar bättre de första dagarna efter operation.
  • Undvika gasbildande livsmedel som t.ex. lök, kål, kolsyrad dryck och liknande.

Motion

Vanlig fysisk aktivitet går bra. Om du skulle överanstränga dig brukarkroppen säga ifrån genom smärt-signaler. Tung fysisk aktivitet som exempelvis styrketräning bör du vänta med i 8 veckor.

Kontaktuppgifter

Vid akut försämring dagtid eller om du har frågor, som kan härledas till din operation, ska du kontakta kirurgmottagningen, telefon 08-714 61 88.

Vid akut försämring som kan härledas till din operation kvällar, nätter och helger, kontakta avdelningarna 3 eller 5, telefon 08-714 65 00.

Våra operationer

Läs om vilka fler operationer vi genomför vid Ersta sjukhus.

Läs mer om oss

Här hittar du information om vår kirurgi- och anestesiklinik.

Vår patientvägledare

Läs mer om vilken hjälp du kan få av vår patientvägledare.