Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Vi arbetar ständigt med förbättringar och utveckling. Om vi får veta vad du tycker, kan vi förbättra vår kvalitet och säkerhet i vården.

När du som patient eller närstående har synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag på din vård och behandling är det i första hand den enhet du besökt som ska ta emot och bemöta dina synpunkter. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som har hänt och vidta åtgärder för att det som hänt inte ska inträffa igen.

Kontaktuppgifter till våra verksamheter hittar du här: Avdelningar och mottagningar. 

Skicka in blankett med din synpunkt, klagomål eller förbättringsförslag

Om du inte kan eller vill vända dig till enheten direkt, kan du lämna synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag genom att ladda ner, fylla i och posta blankett till oss. Dina synpunkter hanteras anonymt, men om du vill få återkoppling, behöver du lämna dina kontaktuppgifter.

Blankett synpunker, klagomål och förbättringsförslag >>

Adress:
Ersta sjukhus:
Namn på enhet eller klinik
Box 4619
116 91 Stockholm

Övriga kontaktuppgifter

Om du är osäker vart du ska vända dig så finns möjlighet för att få hjälp och stöd genom att kontakta vår patientvägledare.

Kontakt Patientvägledare>>

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. Exempelvis kan du få hjälp med att formulera och skriva synpunkter och klagomål. Patientnämnden utreder inte ärenden men fungerar som ett stöd till dig och som en länk till verksamheten.

Hemsida Patientnämnden>>

Efter att du kontaktat vårdverksamheten eller Patientnämnden kan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål. IVO har skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. 

Hemsida IVO>>

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Skadan ska anmälas till Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF).

Hemsida Löf >>