För remittenter

Remittera till specialiserad rehabilitering inneliggande vård

Ersta sjukhus erbjuder specialiserad rehabilitering efter akutsjukvård. Hos oss vårdas patienter som behöver och kan tillgodogöra sig rehabilitering efter kirurgiska ingrepp, medicinska behandlingar och/eller akut sjukdom.

Vi tar emot följande patientgrupper

Grupp 1: Rehabilitering efter ortopedkirurgisk operation

Grupp 2: Rehabilitering efter thoraxkirurgisk operation

Grupp 3A: Rehabilitering efter kirurgisk operation.
Patient som genomgått kirurgisk operation. Patient som genomgått amputation.
Grupp 3B: Rehabilitering efter medicinsk behandling.
Patient som i samband med akut sjukdom, trauma eller planerad behandling drabbats av komplicerat efterförlopp.

Grupp 4: Rehabilitering efter kirurgisk operation eller medicinsk behandling. Patienten har i samband med akut sjukdom, trauma eller planerad behandling drabbats av skador/sjukdomar inom ett eller flera organsystem. Behovet av specialiserad rehabilitering ska vara särskilt omfattande med förväntad lång vårdtid.

Vi har intag från vårdavdelning på akutsjukhus. Om ni har en patient som kan vara aktuell för inläggning hos oss, konsultera då vår koordinator.

Telefon för konsultation: 0765-13 63 76

Vid mindre brådskande övertag där patienten först behöver vård inom dag/dagar kan ni istället skicka en remiss utan föregående telefonsamtal.

Remissinformation

E-remiss utfärdas i Take Care, mottagare: "Ersta Rehab Avd"

Remiss via post skickas till:

Ersta specialiserad rehabilitering avdelning 6

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Tillgängliga vårdplatser

Vi använder Belport, beläggningsportal där vi regelbundet uppdaterar antalet tillgängliga vårdplatser: Beläggningsportal för sjukvården (Länk)

Välkommen med din remiss!