Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

För dig som anhörig

Anhörigstöd

Ersta diakoni har lång erfarenhet av äldreomsorg och vi har i uppdrag att tillsammans med den äldre och dig som anhörig skapa en meningsfull vardag. Vi har god förståelse för de anhörigas roll i omsorgsarbetet.

Vi på Ersta diakoni tycker att det är viktigt att anhöriga integreras i omsorgen. Du som anhörig ska känna att du är delaktig i din närståendes vardag och att du har möjlighet att påverka. Anhöriga är alltid välkomna att delta i våra aktiviteter, utflykter och underhållning. Prata med personalen på din närståendes boende om du vill veta mer.

En flytt till ett särskilt boende innebär en stor förändring, både för den som har flyttat, men även för dig som anhörig. Du kanske behöver stöd, vägledning och kunskap i den nya livssituationen.

Inom Ersta diakoni kan vi erbjuda en rad olika stöd till dig som anhörig
Information, stöd och rådgivning
Anhöriggrupper 
Föreläsningar 
Delaktighet i din närståendes vård och omsorg
Särskilt stöd för unga anhöriga
Stöd och samtal i kyrkans regi

Här kan du läsa mer om hur vårt stöd till dig som anhörig 

| Fler

Kontakt

Ersta äldreomsorg
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ äldreomsorg