Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

För dig som anhörig

Anhörigstöd

Hannahemmet

Ersta diakoni har lång erfarenhet av äldreomsorg och vi har i uppdrag att tillsammans med den äldre och dig som anhörig skapa en meningsfull vardag. Vi har god förståelse för de anhörigas roll i omsorgsarbetet.

Att vara anhörig till en person vars tillstånd förändras på grund av somatisk sjukdom eller demenssjukdom kan ofta upplevas som svårt. Det är mycket i livet som blir annorlunda. Vi på Ersta diakoni har stor förståelse för att du som anhörig behöver stöd, vägledning och kunskap om din närståendes livssituation. En flytt till ett särskilt boende innebär en stor förändring, både för den som drabbats av sjukdom men även för dig som anhöriga. Den anhörigas roll och relation till den drabbade förändras och det är viktigt att ha bra förhållande till personalen där din närstående befinner sig.

Min roll som anhörig?

Vilken blir min roll, min plats som anhörig här på äldreboendet?
Vi tycker att det är viktigt att anhöriga integreras i omsorgen om den äldre utifrån ett anhörigperspektiv. Du som anhörig ska känna att du är delaktig i din närståendes vardag och att du har möjlighet att påverka. Anhöriga och närstående är alltid välkomna att delta i våra aktiviteter, utflykter och underhållning.

Anhörigträffar och samtalsgrupper

Som anhörig kommer du bland annat bjudas in till föreläsningar med samtal som fokuserar på dig som är närstående. Vi bjuder också in till anhörigträffar och anhörigstöd i form av samtalsgrupper. Det finns samarbete med präst och diakon som träffar anhöriga i grupp och även individuellt. 

| Fler

Kontakt

Ersta äldreomsorg
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ äldreomsorg