en man klappar om en kvinna som sitter vid ett bord

Anhörigstöd

Så kan du som anhörig få stöd från Ersta

Pia Nilsson arbetar som anhörigkonsulent inom Erstas sociala verksamheter. Här berättar hon vad du som anhörig kan få för hjälp när livet tar en ny vändning.

Vilken roll har anhörigstödet har för dem som kämpar i en vardag med sina sjuka anhöriga?

-Anhörigstöd spelar en stor och viktig roll för personer som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Här finns möjligheter till samtal om svåra livssituationer och dela erfarenheter med andra anhöriga i liknande situation. Anhörigstöd kan också vara en stunds vila från vardagen då man kan fylla på med energi och kunskap, eller få vägledning i svåra situationer.

Vilket stöd erbjuder Ersta till anhöriga?

-Här finns möjlighet till enskilda samtal tillsammans med mig där vi pratar om den anhörigas livssituation. Vi erbjuder även ett antal anhöriggrupper för anhöriga till en närstående med kognitiv sjukdom, psykisk sjukdom och för anhöriga vars närstående bor på ett gruppboende. Några gånger varje termin bjuder vi in till rekreationsdagar och på Café Minnesvärt kan man ta del av föreläsningar om kognitiv sjukdom en gång per månad.

Vad kan det individuella stödet bestå i?

-Förutom samtal kring livssituationen kan det vara mer praktiskt inriktat som vägledning, rådgivning och information om exempelvis samhällets stödinsatser, hur man går till väga för att söka biståndsbedömda insatser. Frågor om bemötande vid sjukdom ingår också i anhörigstödets uppdrag.

Hur ser du att anhörigstödet kan utvecklas på sikt?

-Ett anhörigstöd är alltid under utveckling. I mötet och samtalen med anhöriga kommer ofta nya idéer i dagern som kan leda till nya former av stöd. Exempel på det är att vi utvecklat stöd för anhöriga till personer med funktionsnedsättningar och med psykisk sjukdom eller psykiska funktionsnedsättningar.

Vilka reaktioner möter du från dem som deltagit i någon form av anhörigstöd?

-De allra flesta anhöriga som har kontakt med anhörigstödet känner en stor lättnad, upplever sig sedda, lyssnade till och säger att man upplever en trygghet i att få prata och dela sina erfarenheter med andra.

 

Pia Nilsson har arbetat som anhörigkonsulent under många år, både direkt mot anhöriga på strategisk nivå och med utbildning inom området. Hon arbetar även som forskningsassistent på Hälsohögskolan, Jönköping University. Du når Pia på 08-714 60 96 eller via pia.nilsson@erstadiakoni.se

Mer om Ersta diakoni

portalen in till ersta diakoni på erstaklippan på södermalm i stockholm

Upptäck alla Erstas verksamheter

Kyrka, skyddade boenden, anhörigstöd vid beroende och mycket mer - här kan du läsa om Ersta diakonis alla viktiga verksamheter.

ett gäng medarbetare på ett av erstas äldreboendne

En värdig välfärd för alla - vår verksamhetsidé

Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan slutet av 1800-talet. Vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla.

Två personer som håller varandras händer

170 år och högaktuell - Erstas värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör på Ersta. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ.