patient i sjuksäng i samtal med

Kirurgi och anestesi

Kirurgavdelning 4 och 5

På Ersta sjukhus har vi två vårdavdelningar för patienter som genomgått en operation hos oss. Vilken av avdelningarna du som patient vårdas på beror på den operation du gjort och hur länge du ska stanna.

Att vårdas hos oss

När du vårdas på någon av våra vårdavdelningar möter du olika personer beroende på hur dina behov ser ut. Våra team består av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vid behov utökas detta team med fysioterapeut, kurator, dietist och stomiterapeut. För din trygghet arbetar vi med ett så kallat PAL-system (patientansvarig läkare).

Efter operation

Beroende på vilken typ av operation du har gjort kommer du till vårdavdelningen antingen samma dag som din operation eller när du bedöms vara redo att lämna den postoperativa avdelningen (post-op) eller intensivvårdsavdelningen (IVA). Ditt närmsta team består av en sjuksköterska och en undersköterska där du som patient aktivt deltar med dina kunskaper och erfarenheter. Om det är möjligt sker rapporteringen mellan personalens arbetspass tillsammans med dig, genom en så kallad Bedsiderapport, vilket innebär en kort avstämning tillsammans med dig om hur dagen har varit.

Egenvård

Det är viktigt att du som patient utifrån dina förutsättningar är delaktig i din vård. Det innebär till exempel att du för en bättre fysisk återhämtning kan:

 • äta måltider ute i vår matsal.
 • hämta din dryck i vår matsal.
 • sitta upp i fåtölj och ta korta promenader i korridoren.

Kontroller

Efter din operation kommer vi ha kontroll på:

 • Att du kan kissa.
 • Dina operationssår, samt att du vet hur du ska ta hand om dem hemma. 
 • Att du får i dig tillräckligt med näring och vätska, samt att du förstår vikten av detta.
 • Att du rör på dig tillräckligt utifrån dina förutsättningar.
 • Att du är väl smärtlindrad med hjälp av de läkemedel du får av oss.

Vi gör kontroller så som blodtryck, puls, temperatur etc, minst två gånger per dag.

På alla patientsalar finns det en pärm med uppgifter om kliniken och vårdavdelningen. 

Utskrivning

När du skrivs ut beror på vilken typ av operation du har genomgått. Om du är planerad att stanna ett dygn skrivs du vanligtvis ut vid kl 10.00 eller 13.00. Innan du lämnar sjukhuset har vi ett utskrivningssamtal med dig. Där lyfter vi bland annat dina farhågor, frågor, förväntningar och informerar dig om hur du ska ta hand om dina sår, nya mediciner, eventuell sjukskrivning, samt vid behov återbesök till oss på Ersta sjukhus. Vårt mål är att din vistelse ska kännas så trygg som möjligt.

Ordna själv, om möjligt, transport hem från sjukhuset. Vid de flesta fallen kan man efter operation ta sig hem kommunalt, om inte en annan medicinsk bedömning görs. Bilkörning är olämplig när man är nyopererad. Lämna därför bilen hemma. Om du är utomlänspatient är du själv ansvarig för bokning av din hemresa. 

Kort om våra avdelningar

 • Kirurgavdelning  4
  På avdelning 4 vårdas patienter efter operation med obesitas, akalasi-, gall-, fistel-, och refluxsjukdom, samt patienter med ljumskbråck, bråck och anala besvär. Merparten av vårdplatserna på avdelningen är fördelade på enkelrum men vi har även tvåbäddsrum och flerbäddsrum. 
 • Vårdavdelning 5
  På avdelning 5 vårdas patienter som behöver utredning eller har opererats pga sjukdomar i övre och nedre delen av mag- och ändtarmkanalen och kan behöva flera vårddygn. Det kan vara patienter som opererats för stora ärrbråck, divertikulit, inflammatoriska tarmsjukdomar, tjock- och ändtarmscancer. Avdelningen har vårdplatser fördelade på både enkelrum och tvåbäddsrum.

  En del av våra patienter ingår i ett postoperativt vårdprogram – ERAS (enhanced recovery after surgery). Syftet med programmet är att minska komplikationsfrekvensen och underlätta en snabbare återhämtning.

Mer om Ersta sjukhus

Besökare i receptionen pratar med personal över disken

Så blir du patient på Ersta sjukhus

För att bli patient hos oss krävs i de flesta fall en remiss. Läs här om hur du går tillväga >>

handskbeklädda händer med provrör

Ska du ta prov eller göra en provtagning?

I anslutning till Ersta sjukhus finns Karolinska Universitetslaboratoriet. Mer information >>

Sjukvårdspersonal skriver på dator

Ta hjälp av vår patientvägledare

Patientvägledaren kan svara på frågor om dina rättigheter i vården och förmedla kontakt med verksamheter som kan hjälpa dig.

Kontakta vårdavdelning 4 och 5

Kirurgavdelning 4
Telefon 08-714 61 82

Kirurgavdelning 5
Telefon 08-714 62 33

Besöksadress
Ersta sjukhus
Folkungagatan 125