rygg på en patient

Rehabilitering och fysioterapi

Våra specialiteter

Vår verksamhet är specialiserad inom flera olika områden. Beroende av vilka besvär du har kan du komma till oss för hjälp.

 • Idrottsmedicin/smärta
  Bedömning och träning av muskler, leder. Vi behandlar bland annat; idrotts- och motionsskador, överbelastningsskador såsom hälsporre, tennisarmbåge, frakturer, axlar, nacke, rygg, före eller efter operation i skelett och leder Tinnitus med mera.
  Läs om behandlingen här>>
 • Reumatologi
  Bedömning, behandling och träning lindrar smärta, ökar styrka och rörlighet samt ger bättre livskvalité. Vi behandlar bland annat; Reumatoid artrit (RA), Ankyloserande spondylit (AS) (Spondyl artrit, Bechterew), Psoriasisartrit, SLE, Sklerodermi, Myosit, Vaskulit, Juvenil artrit, Polymyalgia reumatika, systemisk skleros och Sjögrens syndrom.
 • OMT
  Bedömning, manuell behandling och träning av muskler, leder och skelett efter skada eller operation. Vi behandlar bland annat; idrotts- och motionsskador, överbelastningsskador såsom hälsporre, tennisarmbåge, frakturer, axlar, nacke, rygg, före eller efter operation i skelett och leder med mera
 • Neurologi
  Bedömning och träning av fysiska funktioner som försämrats av neurologisk skada eller sjukdom. Vi behandlar bland annat: Stroke, Multipel skleros MS, Parkinsons sjukdom, hjärntumör, traumatisk hjärnskada, Polyneuropati, ALS, andra neurologiska sjukdomar, godartad lägesyrsel, kristallsjuka BPPV, Tinnitus, migrän eller annan huvudvärk.
  Läs om behandlingen här >>
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
  Bedömning och träning för att uppnå bästa fysiska nivå vid hjärt/kärlbesvär. Vi behandlar bland annat; Efter hjärtinfarkt och hjärtkirurgi, kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, förmaksflimmer, rörelserädsla, claudicatio intermittens, medfödda hjärtfel, POTS, IST och andra hjärt- och kärlrelaterade sjukdomstillstånd. 
 • Mental hälsa 
  Bedömning, behandling och träning av egna strategier vid bl a stressrelaterad ohälsa enskilt, i grupp eller patientskolor. Känner du dig begränsad i ditt vardagliga liv? Vi behandlar; stressrelaterade besvär, sömnsvårigheter, utmattning,depression, spänningar och ångest.
 • Vi har också kompetens bland annat inom OMI, MDT/McKenzie och yrselbehandling.