Sjukvårdspersonal hälsar patient välkommen

Vi vill veta vad du tycker om vården!

Det är viktigt för oss att du som besöker Ersta sjukhus är nöjd och att du får ett bra bemötande. För att undersöka vad våra patienter tycker genomför vi regelbundet patientnöjdhetsmätningar.

Ersta sjukhus patientenkät

Alla som besökt eller vårdats på Ersta sjukhus blir erbjudna att svara på ett antal frågor efter sitt besök. Ett SMS skickas ut med en länk till frågorna.

Genom att delta i patientnöjdhetsmätningar får du möjlighet att berätta hur du upplevde ditt besök hos oss. Dina synpunkter är en viktig informationskälla för hur vi ständigt kan förbättras och utvecklas utifrån ett patientperspektiv.

Nationell Patientenkät

Utöver enkät från Ersta Sjukhus skickas även en enkät ut från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den riktas till ett urval av sjukhusets patienter inom specialiserad sluten- och öppenvård.

Så arbetar vi med resultat och uppföljning

Verksamheterna följer upp sina egna resultat och använder det till att förbättra och utveckla vården. Resultatet följs även upp övergripande och frågor som rör bemötande, trygghet, delaktighet utgör ett kvalitetsindex som följs över tid.

Svar på vanliga frågor

Våra patienters åsikter är viktiga för oss och vi arbetar ständigt för att bli ännu bättre. Alla patienter erbjuds därför att vara med i en patientnöjdhetsmätning efter sitt besök hos oss. Mätningarna ger våra patienter möjlighet att berätta vad de tycker om oss. Resultaten kommer att ge en bild av vad patienterna tycker är bra och vad som kan behöva förbättras.

Nej, alla svar är anonyma, vilket innebär att svaren inte kan kopplas till en enskild person.

Nej, våra patientnöjdhetsmätningar är helt digitala.

Du har fått sms om patientnöjdhetsmätning eftersom du besökt Kirurgmottagningen. Du kan välja att genomföra enkäten direkt eller vänta tills din operation är genomförd.