Hospiceavdelningen

På hospiceavdelningen vårdas 20 patienter, som alla har svåra sjukdomstillstånd som inte går att bota. Även korta vårdperioder av svårt sjuka i väntan på hemsjukvård eller kommunalt boende förekommer.

Den specialiserade palliativa vården vid Ersta sjukhus genomsyras av en helhetssyn på människan som innefattar alla aspekter av livet. Vården är inriktad på att lindra patientens symtom och skapa största möjliga livskvalitet. En del får palliativ vård under en längre tid. De flesta vårdas hos oss i några veckor till ett par månader. Du kan läsa mer om vad palliativ vård innebär här.

Trygghet och specialistkompetens

Hos oss finns en erfaren och trygg personalgrupp med specialistkompetens inom cancer, smärtlindring, palliativ omvårdnad och palliativ medicin. I teamet runt patienten och de närstående ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, präst, kurator och sekreterare. Viktiga ledord är respekt, delaktighet och trygghet. Vårt mål är att både patienter och närstående ska få det stöd som de behöver under sin vistelse hos oss.

Välkomnande miljöer

Avdelningen är utformad för att möjliggöra en så välkomnande miljö som möjligt. Alla patienter vårdas i enkelrum med eget badrum, och plats för närstående att övernatta vid behov. Bland våra stående inslag finns massage, skapande verkstad, vårdhund och clowner.

Utsikt över Stockholm vid Ersta sjukhus

På avdelningen finns en vacker matsal och ett vardagsrum med lekhörna för att främja samvaro. Här finns också två terrasser med utsikt över Stockholm. Vårt centrala läge i innerstan med närhet till caféer och restauranger ger goda möjligheter till besök och möten utanför avdelningen.

Vi lägger stor vikt vid att patienten får behålla sitt självbestämmande och sin självbild trots svår sjukdom.

Att få vård på Ersta hospice

1

När kan man få hospicevård?

Vi tar emot patienter med obotliga sjukdomstillstånd. Men man behöver inte vara döende. En del får palliativ vård länge, i kombination med botande insatser.

2

Hur kommer jag till er?

Prata med din läkare. Om du får remiss, så kan du be om att få komma till Ersta hospice.

3

Hur jobbar ert vårdteam?

Vi har specialistkompetens inom cancer, smärtlindring, palliativ omvårdnad och palliativ medicin. Livet fylls inte bara med dagar, dagarna fylls med liv.

Kontakta hospiceavdelningen

Telefon
Expedition 08-714 66 05

Besöksadress
Ersta sjukhus
Fjällgatan 44, plan 4

Enhetschef
Sara Eklöf
Telefon: 070-161 05 57
E-post: sara.eklof@erstadiakoni.se