Frågor och svar Ersta ASIH

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Ersta ASIH.

Vanliga frågor om Ersta ASIH

ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) vårdar patienter med olika diagnoser, i alla åldrar, med en komplicerad sjukdomsbild. Det kan exempelvis handla om cancersjukdomar, hjärtsvikt, njursvikt eller infektionssjukdomar. Din läkare skickar en remiss till oss för bedömning.

ASIH fungerar som ett sjukhus fast hemma. Vi kan exempelvis hjälpa till med symptomlindring, läkemedelsbehandlingar och omläggningar. Vi samarbetar med kommunen om du behöver hjälp med hushållsnära tjänster eller personlig omvårdnad (hemtjänst).

För att kunna välja Ersta ASIH behöver du bo inom område 4 eller 5 (klicka här för att se en karta). Dessa området är Stockholm innerstad, Värmdö, Nacka, Lidingö, Solna och Stockholm söderort. Vi har som målsättning att ha en inställelsetid på 30 minuter.

Vården via Ersta ASIH är gratis. Det gäller samtliga besök oavsett yrkesprofession, rådgivning, vissa hjälpmedel och de flesta av dina läkemedel.

Du kommer alltid kunna komma i kontakt med en sjuksköterska dygnet runt via telefon.

Ja, vi tar hand om dina fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vi har därför tillgång till ovanstående yrkesgrupper.

Vi ger råd och stöd till dina närstående. Om du vill kan dina närstående bli delaktig i din vård men då måste du godkänna detta.

Om du blir bättre och inte behöver avancerad sjukvård i hemmet längre ansvarar teamet för att din vård överförs till din husläkare.

Om du inte är nöjd med den vård vi bedriver har du möjlighet att byta utförare av ASIH, vi hjälper dig med det. Du kan även kontakta vår patientvägledare som finns på sjukhuset om du har frågor eller synpunkter.